ADHD

Dzieci, których wszędzie pełno, które mają niespożytą energię, a jednocześnie nie potrafią dokończyć prostego zadania. Dzieci, które nie potrafią dostosować się do narzuconych ram i które potrzebują naszej pomocy. ADHD, czyli zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi to nie wynik braku kompetencji wychowawczych rodziców lub wymysł psychologów, a realny problem, z którym trzeba się zmierzyć.

Diagnoza i objawy ADHD

Diagnozę ADHD możemy postawić na podstawie kryteriów z ICD-10 (używany w Polsce) lub DSM-V.

Dzieci dotknięte tym zaburzeniem przejawiają deficyty w trzech obszarach: niezdolności do skupiania uwagi, impulsywności oraz nadruchliwości (kryteria wg ICD-10). Więc nie tylko nadmiar energii, ale również trudności z koncentracją i trudności z hamowaniem konkretnych zachowań.

Nieuwaga przejawia się w takich zachowaniach jak:

– nieodpowiadanie na polecenia,

– wrażenie rodzica lub nauczyciela, że dziecko nie słucha,

– krótki czas skupienia uwagi na zadaniu,

– szybka przerzutność uwagi z jednej aktywności na inną,

Impulsywność przejawia się w sytuacjach, kiedy dziecko:

– działa bez zastanowienia,

– przerwa innym, wchodzi w zdanie,

– odpowiada zanim ktoś skończy pytanie,

– nie czeka na swoją kolej,

– działa zanim pomyśli,

Nadruchliwość najczęściej objawia się:

– brakiem znalezienia miejsca,

– wiercenie się, zmienianie pozycji,

– duża nadaktywność w trakcie zajęć siedzących,

– duża potrzeba biegania, skakania, ,,bycia w ruchu”

Leczenie i terapia ADHD

Współcześnie w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi najczęściej stosuje się środki farmakologiczne, programy psychospołeczne i strategie behawioralne oraz poznawczo-behawioralne. Leczenie zaburzenia wymaga czasu oraz współpracy terapeutów, lekarzy oraz rodziców.

Obecnie nie da się wyleczyć dziecka z ADHD, jednak da się poprawić jego komfort życia, sposób funkcjonowania rodziny oraz zminimalizować objawy, które bezpośrednio wpływają na kontakty interpersonalne i osiągnięcia szkolne.

Cena:

Diagnoza ADHD – 800 pln (pakiet podstawowy)

Konsultacja psychologiczna – 120 pln (50 min.)