Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania (Metoda A. Karasowskiej)

Osoba prowadząca:

mgr Jolanta Rafał-Łuniewska

Grupa docelowa:

20 osób (pedagodzy i psycholodzy szkolni).

Czas trwania:

20 godzin (2 dniowe).

Koszt szkolenia:

380 PLN od osoby – szkolenie w Centrum Terapii Hypnos

3500 PLN + koszty dojazdu i noclegu – szkolenie na zamówienie w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Cel szkolenia:

Wsparcie szkoły w konstruktywnym radzeniu sobie z uczniami z zaburzeniami zachowania.

Program szkolenia:

1.Powitanie, przedstawienie planu i organizacji szkolenia. Ustalenie zasad, zawarcie kontraktu.

2.Dziecko z zaburzeniami zachowania w szkole.

– analiza sytuacji rodzinnej dziecka,

– określenie sytuacji urazowych, analiza relacji dziecka z nauczycielami i zespołem klasowym,

– diagnoza zaburzonych zachowań,

3. Metody pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania. Budowanie strategii korygujących dla dziecka w środowisku szkolnym.

4.Szkoła, jako system. Zdolność systemu wychowawczego do korygowania zaburzeń zachowania u dzieci. Funkcjonalność i dysfunkcje systemu szkolnego.

5.Model współpracy pomiędzy specjalistami (psycholog, pedagog) i nauczycielami. Moderowanie pracy zespołu wychowawczego przy zastosowaniu systemowej analizy przypadku dziecka. Relacja współpracy-obszary kompetencji obu stron, obszar współpracy, zasady współpracy.

Materiały i zaświadczenie:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów na płycie CD oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy oraz przesłanie do nas wypełnionego formularza zgłoszenia.

Powrót
Zapisz się na wizytę