CENNIK

  • Konsultacja
   120 pln (50 min.)
   Diagnoza
   190 pln (90 min.)
   Terapia psychologiczna
   100 pln (50 min.)
   Diagnoza Autyzmu, Zespołu Aspergera, ADHD
   850 pln
   Badanie psychologiczne (badanie testem)
   od 100 do 300 pln
   Diagnoza funkcjonalna PEP-R
   350 pln (2-3 spotkania)
   Program terapeutyczny PEP-R
   350 pln<
  • Wizyta u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży
   150 pln (50 min.)
  • I sesja diagnostyczna
   190 pln (90 min.)
   Psychoterapia indywidualna dorosłych
   od 100 do 120 pln (50 min.)
   Psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży
   od 100 do 120 pln (50 min.)
   Psychoterapia grupowa
   od 50-60 pln (120 min.)
  • Diagnoza Integracji Sensorycznej (SI)
   280 pln (3 spotkania po 60 min.)
   Terapia Integracji Sensorycznej (SI)
   80 pln (50min.)
   Warsztat radzenia sobie z przemocą rówieśniczą
   jedno spotkanie 65 pln (12 sesji po 120 min.)
   Trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
   jedno spotkanie 65 pln (60- 80 min.)
   Trening umiejętności społecznych dla dzieci z ADHD
   jedno spotkanie 65 pln (60- 80 min.)
   Trening zastępowania agresji ART
   jedno spotkanie 65 PLN (Cykl 12 spotkań po 80 min.)
  • Diagnoza pedagogiczna
   160 pln (90 min.)
  • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
   190 pln od osoby
   Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów szkolnych
   380 pln od osoby
   Autoprezentacja lekcje wystąpień publicznych dla dyrekcji szkół
   190 zł od osoby (8 godzin)
   Praca z trudnymi zachowaniami u dzieci
   190 zł od osoby
   Etiologia i profilaktyka zaburzeń lękowych (wersja rozszerzona dla specjalistów)
   450 pln (zajęcia weekendowe)
   Autyzm, zespół Aspergera, Całościowe Zaburzenia Rozwoju
   450 pln (zajęcia weekendowe)
   Wczesne wykrywanie autyzmu i zespołu aspergera
   190 zł od osoby
   Warsztat rozwoju osobistego:Poznaj siebie – wzmacnianie samoświadomości
   540 zł od osoby(12 godzin zegarowych)
   Warsztat rozwoju osobistego:Doceń siebie – wzmacnianie poczucia własnej wartości
   540 zł od osoby(12 godzin zegarowych)
   Warsztaty dla Dobrych Rodziców
   550 pln (120 min.)