CENNIK

  • Konsultacja 130 zł (50 min.)

   Konsultacja 200 zł (90 min.)

   Wywiad diagnostyczny 200  zł (90 min.)

   Diagnoza Autyzmu, Zespołu Aspergera, ADHD PAKIET (3-4 spotkania) 900 zł

   Przygotowanie opinii psychologicznej 130 zł

  • Wizyta u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży 150 zł (50 min.)

   Wydanie zaświadczenia 50 zł

   Wizyta kontrolna 100 zł (30 min.) 

  • Wywiad psychoterapeutyczny 200 zł (90 min.)

   Psychoterapia indywidualna dorosłych 120 zł (50 min.)

   Psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży 120 zł (50 min.)

  • Kwalifikacje do grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży 110 zł (50 minut)

   Trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera i ADHD jedno spotkanie 65 zł (80 min.)

   Trening zastępowania agresji (ART) jedno spotkanie 65 zł (Cykl 12 spotkań po 80 min.)          

  • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
   190 pln od osoby
   Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów szkolnych
   380 pln od osoby
   Autoprezentacja lekcje wystąpień publicznych dla dyrekcji szkół
   190 zł od osoby (8 godzin)
   Praca z trudnymi zachowaniami u dzieci
   190 zł od osoby
   Etiologia i profilaktyka zaburzeń lękowych (wersja rozszerzona dla specjalistów)
   450 pln (zajęcia weekendowe)
   Autyzm, zespół Aspergera, Całościowe Zaburzenia Rozwoju
   450 pln (zajęcia weekendowe)
   Wczesne wykrywanie autyzmu i zespołu aspergera
   190 zł od osoby
   Warsztat rozwoju osobistego:Poznaj siebie – wzmacnianie samoświadomości
   540 zł od osoby(12 godzin zegarowych)
   Warsztat rozwoju osobistego:Doceń siebie – wzmacnianie poczucia własnej wartości
   540 zł od osoby(12 godzin zegarowych)
   Warsztaty dla Dobrych Rodziców
   550 pln (120 min.)