Diagnoza

Czujesz niepokój związany z rozwojem Twojego dziecka? Masz wątpliwości i obawy związane z jego zachowaniem? Dochodzą do Ciebie niepokojące uwagi i sygnały ze strony otoczenia?

Diagnoza dziecka pod kątem Całościowych Zaburzeń Rozwojowych składa się z:

  • wywiadu i rozmowy z rodzicami
  • obserwacji oraz badaniu dziecka
  • omówienia diagnozy oraz wskazówek do dalszego postepowania/ terapii

Diagnoza przeprowadzona jest przez zespół specjalistów (lekarza psychiatrę oraz psychologa). W razie potrzeby lekarz lub psycholog prowadzący może odesłać dziecko do innych specjalistów w celu pogłębienia diagnozy.

Czas trwania sesji diagnostycznej z lekarzem psychiatrą: 50 min.

Czas trwania sesji diagnostycznej z psychologiem: 50 – 90 min. (od 2 do 4 spotkań, o ilości decyduje psycholog).

Informacja dla rodziców:

Ważne jest, żeby na pierwszą wizytę rodzice przynieśli książeczkę zdrowia dziecka, wyniki badań specjalistycznych, jeżeli były wykonywane (np. EEG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, badania genetyczne, metaboliczne) oraz opinię z przedszkola lub szkoły. Dodatkowo prace plastyczne, szkolne zeszyty, dzienniczki z uwagami, filmy z rodzinnego archiwum oraz wszystko to, co uznają Państwo za ważne dla prawidłowej oceny rozwoju dziecka.

Cena:

Diagnoza Autyzmu, Zespołu Aspergera – 800 pln (pakiet podstawowy)

Powrót
Zapisz się na wizytę