Metody pracy z dzieckiem z ADHD w szkole.

Osoba prowadząca:

mgr Beata Melaniuk

Odbiorcy i cel szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych osób pracujących z dziećmi z ADHD w szkole, którzy chcą poznać behawioralne metody pracy z dziećmi z deficytami uwagi, nadruchliwością, impulsywnością, trudnymi zachowaniami, wybuchami złości i agresją.

Praca z dziećmi z ADHD wymaga od pedagogów kreatywnego podejścia do ich problemów oraz bogatych umiejętności wychowawczych. Proponowane szkolenie zapewni Państwu poszerzenie swojej wiedzy na temat pracy z dzieckiem z ADHD jak również pomoże zapobiegać powikłaniom, które mogą się pojawić (depresja, zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, agresja, lęk). Podczas szkolenia nauczą się Państwo rozróżniać objawy ADHD od niepożądanych zachowań, pozytywnie motywować swoich uczniów do zmiany zachowania oraz dostosować wymagania edukacyjne do ich możliwości. Proponowane techniki pomogą również w podnoszeniu własnych kompetencji wychowawczych.

Miejsce i czas trwania szkolenia:

Szkolenie jednodniowe – sobota ( 8-10 godzin) w godzinach od 9.00 w CT ,,Hypnos”, ul. Skrzetuskiego 2/2, Warszawa (metro Służew) lub w placówce zamawiającej szkolenie. Minimalna ilość 10 osób maksymalna 20 osób.

Koszt szkolenia:

200 PLN od osoby – szkolenie w Centrum Terapii ,,Hypnos”

2500 PLN + koszty dojazdu i noclegu – szkolenie na zamówienie w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Program szkolenia:

1. Co to jest ADHD, przyczyny, leczenie.

2. Kryteria diagnostyczne.

3. Odróżnianie objawów ADHD od zachowań niepożądanych.

4. Okulary na ADHD.

5. Podstawowe zagadnienia dotyczące terapii behawioralnej.

6. Praca na pozytywach.

7. Jak konstruować pochwały żeby były skuteczne.

8. Jak wydawać polecenia aby przynosiły oczekiwane rezultaty.

9. Nagrody.

10. Konsekwencje.

11. Zasady.

12. Techniki behawioralne – modyfikacja trudnego zachowania ( ABC).

13. Tworzenie systemu Przywilej – Zasada-Konsekwencje

14. Wybuchy złości u dzieci.

15. Jak nauczyć dziecko akceptowalnych form radzenia sobie ze złością.

16. Zalecenia dla nauczycieli do pracy z uczniem z ADHD

Materiały i zaświadczenie:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów na płycie CD oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy oraz przesłanie do nas wypełnionego formularza zgłoszenia.

Powrót
Zapisz się na wizytę