NASZ ZESPÓŁ

dr Luiza Dziubińska - Psychiatra dzieci i młodzieży

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k. Warszawy gdzie od 2007 roku prowadziłam pacjentów w oddziale dziecięcym oraz pełniłam dyżury w izbie przyjęć szpitala w Józefowie.
Szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży odbywałam w latach 2007-2013 Oddziale Klinicznym Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie zakończone egzaminem państwowym w 2014 roku. W czasie specjalizacji odbyłam liczne staże m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w poradni rehabilitacyjnej dla dzieci z autyzmem i ich rodzin oraz oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży), w Fundacji „Synapsis” oraz w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu w Warszawie.
2007 – 2011 brałam udział w szkoleniu Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre uzyskując certyfikat terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. W latach 2009-2010 uczestniczyłam w warsztatach z zastosowania metody EMDR w leczeniu traumy prowadzonych przez Uniwersytet w Birmingham i EMDR Europe. Od 2008 roku prowadzę prywatna praktykę lekarską oraz pracuję w warszawskich Poradniach Zdrowia Psychicznego. W 2014 roku, rozpoczęłam, także współpracę z Młodzieżową Poradnią Profilaktyki i Terapii Poza Iluzją.

Pokaż więcej

dr Jolanta Dąbrowska - Psychiatra dzieci i młodzieży

Psychiatra dzieci i młodzieży oraz pediatra. Od ponad 30 lat zajmuje się diagnozą i leczeniem całościowych zaburzeń rozwojowych. W Centrum Terapii „Hypnos” prowadzi diagnozy min. zespołu Aspergera, autyzmu czy ADHD.

Specjalista pediatrii ( I stopnia ) i psychiatrii dzieci i młodzieży ( II stopnia )

Pokaż więcej

mgr Beata Melaniuk - Psycholog diagnosta, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja: psychologia kliniczna), psychoterapeutką po czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Mam wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, ADHD a także w diagnozowaniu trudności wychowawczych i szkolnych zdobyte w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci z Autyzmem w Warszawie oraz Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Ukończyłam I stopień szkolenia z Terapii Skierowanej na Rozwiązania (TSR).

Prowadzę Warsztaty dla Dobrych Rodziców oraz Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży. Mam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. W pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zajmuję się:

  • depresją
  • zaburzeniami lękowymi (zespół lęku napadowego, fobia – agorafobia, fobia społeczna)
  • zaburzeniami psychosomatycznymi (np. hipochondria)
  • zespołem stresu pourazowego (PTSD)
  • zespołem Aspergera

Jestem pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów poznawczo-behawioralnych.

Pokaż więcej

mgr Aneta Maliszewska - Psychoterapeuta

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego na UW, psychoterapeutą w trakcie 4-letniego kursu w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Ukończyłam szkolenia w zakresie pracy terapeutycznej z osobami z rodzin alkoholowych w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Doświadczenie zawodowe uzyskałam w trakcie 2-letniego stażu i pracy w Stowarzyszeniu Aslan, Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową oraz organizacjach działających na rzecz wszechstronnego rozwoju kobiet na różnych etapach swojego życia (ciąża, macierzyństwo, rozwój zawodowy, kłopoty małżeńskie, rozwód)

Aktualnie pracuję w Specjalistycznej Poradni MOP, gdzie prowadzę: terapią indywidualną, terapię grupową, warsztaty dla młodzieży- towarzysząc młodym osobom w pełnym aspekcie spotykających ją trudności. Współpracuję z rodzicami nastolatków wspierając ich i edukując oraz prowadzę warsztaty dla pracowników oświaty w zakresie tematyki okresu adolescencji.

Pracuję również z osobami dorosłymi- towarzysząc im w rozwoju oraz wspierając w spotykających w tym momencie kłopotach – lękach, obniżonym nastroju, trudnościach relacyjnych, niskim poczuciu wartości.

Zapraszam młodzież i dorosłych pragnących poprawić jakość i zwiększyć satysfakcję ze swojego życia jak również osoby, które doświadczają, bądź doświadczyły w swoim życiu, różnego rodzaju trudności i w tym momencie potrzebują życzliwej pomocy i wsparcia.

Pokaż więcej

mgr Katarzyna Więckowska - Terapeuta TUS

Jestem psychologiem, ukończyłam studia magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na specjalności Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Doświadczenie zawodowe uzyskałam podczas praktyk w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz szkole podstawowej, a także pracując z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzicami. W Centrum Terapii HYPNOS jestem terapeutą prowadzącym i wspomagającym podczas Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD oraz Treningu Zastępowania Agresji. Odbyłam również staż podczas Warsztatów dla Dobrych Rodziców. Moje zainteresowania skupiają się w szczególności wokół psychologii dziecięcej, problemów wychowawczych, relacji w rodzinie oraz doskonaleniu kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży, które staram się wykorzystywać w pracy. Nieustannie zdobywam nowe doświadczenia zawodowe i poszerzam swoją wiedzę.

Pokaż więcej

mgr Maja Bilińska - Terapeuta TUS

Jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłam studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenie zawodowe zdobywam sukcesywnie od 10 lat. Pracę zawodową rozpoczęłam od praktyk w szkole specjalnej, szkole podstawowej w nurcie Marii Montessori mając pod opieką dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Pracuję, jako pedagog wspomagający w szkole podstawowej z uczniami z autyzmem, ADHD oraz problemami wychowawczymi. Brałam udział w szkoleniach: „Arteterapia w pracy z dziećmi“, „Trening Umiejętności Społecznych“, „Autyzm“ oraz kursach: „ Trening skutecznego nauczyciela”, „ Metoda behawioralna dla rodziców“.

W Centrum Terapii Hypnos jestem terapeutą prowadzącym Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD oraz program „Przyjaciele Zippiego”.

Dzieci są moją pasją, nieustannie odkrywam ich świat na nowo. To dzięki dzieciom nieustannie zdobywam nowe doświadczenia i poszerzam swoją wiedzę.

Pokaż więcej

Konrad Oloś - Psycholog, terapeuta TZA-ART

Studia psychologiczne ukończyłem na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Na tej samej uczelni ukończyłem Studia Podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

Doświadczenie praktyczne zdobywam pracując jako psycholog szkolny w Przedszkolu i w Szkole Podstawowej zarówno z dziećmi, nauczycielami, wychowawcami jak i z rodzicami. Stale współpracuje z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Pracowałem także jako psycholog i seksuolog w Zespole Ośrodków Wsparcia gdzie współpracowałem z Fundacją Dzieci Niczyje. Jestem nauczycielem mianowanym. Pracuję w podejściu CBT. Ukończyłem wiele szkoleń dotyczących m. in. Treningu Zastępowania Agresji ART., pracy ze osobami doznającymi przemocy, posiadam uprawnienia do zatrudnienia w charakterze wychowawcy i opiekuna w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Współpracuje z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Prowadzę szkolenia o tematyce psychologicznej i seksuologicznej dotyczące np. metod radzenia sobie ze stresem, asertywności, skutecznej komunikacji, seksualności człowieka, norm w zachowaniach seksualnych, dysfunkcji i zaburzeń seksualnych.

Pokaż więcej

Anita Andrasiak - Terapeuta SI

Jestem pedagogiem specjalnym, absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (specjalizacja: tyflopedagogika), terapeutą Integracji Sensorycznej oraz trenerem umiejętności psychospołecznych. Ponadto ukończyłam podstawowy program integracji odruchów według Sally Goddard, „Szkolenie liderów młodzieżowych” oraz warsztaty umiejętności wychowawczych „Więcej skuteczności, mniej bezradności”.

Doświadczenie zawodowe zdobywam sukcesywnie od 9 lat. Pracę zawodową rozpoczęłam od pracy z osobami głuchoniemymi w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi w Laskach oraz Towarzystwie Pomocy Głucho-niewidomym. Wspierałam również funkcjonowanie dzieci ze specyficznymi trudnościami szkolnymi (w czytaniu i pisaniu), ADHD, autyzmem i Zespołem Aspergera jako pedagog wspomagający. Obecnie pracuję jako reedukator w szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi.

W Centrum Terapii Hypnos jestem terapeutą Integracji Sensorycznej.

W swojej pracy uwzględniam wszystkie sfery rozwoju dziecka oraz dbam o satysfakcjonującą współpracę z rodzicami. Uśmiech dziecka i jego swobodne bycie są dla mnie bezcenne. Zachwyca mnie niepowtarzalny rozwój oraz potencjał każdego dziecka. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikację uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia. Prywatnie jestem mamą dwóch córeczek, którym mam przyjemność towarzyszenia w rozwoju i poznawaniu świata.

 

mgr Anita Andrasiak

Pokaż więcej