NASZ ZESPÓŁ

dr Jolanta Dąbrowska - Psychiatra dzieci i młodzieży

Psychiatra dzieci i młodzieży oraz pediatra. Od ponad 30 lat zajmuje się diagnozą i leczeniem całościowych zaburzeń rozwojowych. W Centrum Terapii „Hypnos” prowadzi diagnozy min. zespołu Aspergera, autyzmu czy ADHD.

Specjalista pediatrii ( I stopnia ) i psychiatrii dzieci i młodzieży ( II stopnia )

Pokaż więcej

mgr Beata Melaniuk - Psycholog diagnosta, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja: psychologia kliniczna), psychoterapeutką po czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Mam wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, ADHD a także w diagnozowaniu trudności wychowawczych i szkolnych zdobyte w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci z Autyzmem w Warszawie oraz Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Ukończyłam I stopień szkolenia z Terapii Skierowanej na Rozwiązania (TSR).

Prowadzę Warsztaty dla Dobrych Rodziców oraz Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży. Mam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. W pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zajmuję się:

  • depresją
  • zaburzeniami lękowymi (zespół lęku napadowego, fobia – agorafobia, fobia społeczna)
  • zaburzeniami psychosomatycznymi (np. hipochondria)
  • zespołem stresu pourazowego (PTSD)
  • zespołem Aspergera

Jestem pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów poznawczo-behawioralnych.

Pokaż więcej

mgr Katarzyna Więckowska - Terapeuta TUS

Jestem psychologiem, ukończyłam studia magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na specjalności Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Doświadczenie zawodowe uzyskałam podczas praktyk w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz szkole podstawowej, a także pracując z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzicami. W Centrum Terapii HYPNOS jestem terapeutą prowadzącym i wspomagającym podczas Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD oraz Treningu Zastępowania Agresji. Odbyłam również staż podczas Warsztatów dla Dobrych Rodziców. Moje zainteresowania skupiają się w szczególności wokół psychologii dziecięcej, problemów wychowawczych, relacji w rodzinie oraz doskonaleniu kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży, które staram się wykorzystywać w pracy. Nieustannie zdobywam nowe doświadczenia zawodowe i poszerzam swoją wiedzę.

Pokaż więcej