Praca z trudnym zachowaniem u dzieci

Odbiorcy i cel szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, którzy chcą poznać nowe metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, wybuchami złości i agresją.

Praca z dziećmi wymaga od pedagogów kreatywnego podejścia do ich problemów oraz bogatych umiejętności wychowawczych. Proponowane szkolenie zapewni Państwu poszerzenie swojej wiedzy na temat pracy z trudnymi zachowaniami, jak również pomoże zdobyć umiejętności pozytywnego motywowania dzieci do zmiany zachowania. Proponowane techniki pomogą również w podnoszeniu własnych kompetencji wychowawczych.

Miejsce i czas trwania szkolenia:

Szkolenie jednodniowe – sobota ( 8 godzin), odbędzie się w placówce zamawiającej szkolenie. Minimalna ilość 10 osób maksymalna 20 osób.

Plan szkolenia:

 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące terapii behawioralnej.
 2. Praca na pozytywach.
 3. Jak konstruować pochwały żeby były skuteczne.
 4. Jak wydawać polecenia aby przynosiły oczekiwane rezultaty.
 5. Nagrody.
 6. Różnice między karą a konsekwencją.
 7. Zasady.
 8. Techniki behawioralne – modyfikacja trudnego zachowania.
 9. Tworzenie systemu Przywilej – Zasada-Konsekwencje
 10. Wybuchy złości u dzieci.
 11. Jak nauczyć dziecko akceptowalnych form radzenia sobie ze złością.

Osoba prowadząca:

Beata Melaniuk – psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja: psychologia kliniczna), psychoterapeutką po czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Mam wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, ADHD a także w diagnozowaniu trudności wychowawczych i szkolnych zdobyte w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci z Autyzmem w Warszawie oraz Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Ukończyłam I stopień szkolenia z Terapii Skierowanej na Rozwiązania (TSR).

Prowadzę Warsztaty dla Dobrych Rodziców oraz Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży. Mam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. W pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zajmuję się:

 • depresją
 • zaburzeniami lękowymi (zespół lęku napadowego, fobia – agorafobia, fobia społeczna)
 • zaburzeniami psychosomatycznymi (np. hipochondria)
 • zespołem stresu pourazowego (PTSD)
 • zespołem Aspergera

Jestem pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów poznawczo-behawioralnych.

Koszt szkolenia:

190,00 PLN od osoby.

Zapisy:

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny +48 881 933 955 lub mailowy:kontakt@terapiahypnos.pl

Powrót
Zapisz się na wizytę