Wspomaganie rozwoju dzieci z Autyzmem na terenie przedszkola Interwencja behawioralna

Osoba prowadząca:

psycholog Łucja Skórska

Miejsce i czas trwania szkolenia:

Szkolenie jednodniowe – sobota ( 8 godzin), w godzinach 9-17. CT Hypnos, ul. Skrzetuskiego 2/2, Warszawa (metro Służew) lub w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Minimalna ilość 10 osób maksymalna 20 osób.

Odbiorcy i cel szkolenia:

Proponowane szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i osób pracujących z dziećmi z autyzmem, którzy pragną zaktualizować swoją wiedzę na temat pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Szkolenie jest podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Na początku uczestnicy dowiedzą się czym jest interwencja behawioralna oraz zapoznają z kryteriami diagnostycznymi dotyczącymi autyzmu. W części praktycznej zostaną przedstawione metody i strategie behawioralne w nauczaniu dziecka poparte przykładami i nagraniem.

Koszt szkolenia:

190 PLN od osoby – szkolenie w Centrum Terapii Hypnos

2500 PLN + koszty dojazdu i noclegu – szkolenie na zamówienie w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Program szkolenia:

Część wykładowa:

1. Autyzm – obraz kliniczny

2. Terapia behawioralna

Część praktyczna

1. Przygotowanie dziecka do uczenia się w przedszkolu oraz dostosowanie środowiska, struktury i planu dnia.

2. Czego uczyć? Wybór zachowań modyfikowanych.

3. Jak uczyć i kształtować nowe umiejętności – o technikach nauczenia.

Strategie proaktywne:

1. Jak należy zachowywać się kiedy dziecko zachowuje się dobrze.

2. Jak należy zachowywać się, kiedy dziecko zachowuje się niepoprawnie.

3. Jak motywować dziecko z autyzmem.

4. Jak wspierać rozwój mowy dziecka z autyzmem.

5. Zabawy przedszkolne.

6. Rola terapeuty cienia.

Nabycie praktycznych umiejętności związanych z planowaniem i organizacją pracy z dzieckiem z autyzmem -warsztaty

1. Jak motywować dziecko z zespołem Aspergera?

2. Dostosowanie środowiska przedszkolnego i szkolnego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zespół Aspergera.

3. Zachowania trudne, jak odbierać i interpretować zachowania ucznia z zespołem Aspergera?p>

4. Na czym polega efektywna i skuteczna pomoc w szkole ogólnodostępnej dla dziecka z zespołem Aspergera?

5. Podsumowanie szkolenia.

Materiały i zaświadczenie:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów na płycie CD oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy oraz przesłanie do nas wypełnionego formularza zgłoszenia.

Powrót
Zapisz się na wizytę