Warsztat rozwoju osobistego: Poznaj siebie – wzmacnianie samoświadomości

Grupa docelowa:

Każdy, kto chciałby lepiej poznać siebie i swoje zasoby psychiczne, dowiedzieć się więcej na temat osobowości i tożsamości oraz bardziej świadomie doświadczać swojego życia.

Organizacja grupy:

Minimalna ilość uczestników w grupie 5 osób, maksymalna 8 osób.

Czas trwania warsztatów:

Cykl 4 spotkań raz w tygodniu, każde spotkanie 3 godziny (łącznie 12 godzin zegarowych).
Dokładny termin spotkań ustalimy wspólnie z zainteresowanymi osobami. Zapisy trwają!

Miejsce realizacji warsztatów:

Centrum Terapii Hypnos, ul. Skrzetuskiego 2/2, 02-726 Warszawa (metro Służew).

Opis warsztatów:

W czasie spotkań każdy uczestnik spróbuje odpowiedzieć na pytanie:

  1. Kim jestem? – poruszymy tematykę tożsamości, dowiemy się co to takiego i jak się ją kształtuje.
  2. Jaki jestem? – uczestnicy dowiedzą się jakie są podstawowe cechy osobowości, określą swój profil osobowości i rozważą na własnym przykładzie korzyści, które z nim się wiążą.
  3. Co jest dla mnie naprawdę ważne? – spróbujemy określić indywidualnie swoje wartości, którymi kierujemy się w życiu, i cele życiowe, jakie sobie stawiamy lub chcielibyśmy postawić.

Główne cele oraz spodziewane rezultaty:

Spotkania warsztatowe mają na celu wzmocnienie samoświadomości uczestnika poprzez:

  1. skłonienie go do refleksji na swój temat,
  2. wparcie go w poznawaniu siebie,
  3. psychoedukację – przedstawienie wiedzy psychologicznej na temat osobowości i tożsamości,
  4. zwrócenie jego uwagi na sposób w jaki funkcjonuje w relacjach z innymi ludźmi,
  5. wypracowanie większej uważności na sferę psychiczną w życiu codziennym,
  6. dostarczeniu psychologicznych narzędzi do samodzielnego pogłębiania tej świadomości po zakończeniu warsztatów.

Materiały:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały niezbędne do wykonania ćwiczeń podczas warsztatów. Materiały te będą również mogły posłużyć do samodzielnej pracy po zakończeniu cyklu warsztatów.

Osoba prowadząca:

psycholog, mgr Maria Kłym

Koszt warsztatów:

540 pln od osoby za cały warsztat – jednorazowa opłata
(45 pln za 1 godzinę zegarową od jednej osoby).

Zapisy:

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny +48 881 933 955 lub mailowy:kontakt@terapiahypnos.pl

Powrót
Zapisz się na wizytę