Autyzm i Zespół Aspergera

Czym jest autyzm i zespół Aspergera?

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia. Dotyczy sfery rozumowania, kontaktów socjalnych i komunikacji. Dzieci i dorośli z autyzmem najczęściej mają kłopoty z komunikacją w grupie i z wykonywanymi wspólnie czynnościami. Zaburzenie utrudnia im kontakt ze światem zewnętrznym.

Zespół Aspergera Zaburzenie należące do całościowych zaburzeń rozwojowych (CZR). Charakteryzuje się prawidłowym albo niewielkim opóźnieniem w zakresie mowy, rozumienia języka oraz rozwoju czynności poznawczych (wg kryteriów ICD-10).

Diagnoza
Psycholog
Logopeda
Pedagog
Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera
Warsztaty umiejętności rodzicielskich dla rodziców dzieci z autyzmem
Terapia Integracji Sensorycznej
EEG Biofeedback
Trening słuchowy Johansena
Trening zastępowania agresji ART