CENNIK

W Centrum Terapii ,,Hypnos” obowiązuje zasada odwoływania wizyt i sesji terapeutycznych minimum 24 godziny przed spotkaniem. Daje nam to możliwość zaoferowania wolnego terminu innemu klientowi. Jeżeli wizyta nie zostanie odwołana, klient jest zobowiązany zapłacić za nią 100% ceny.

Psycholog

 • Konsultacja – 150 zł (50 min.)
 • Konsultacja – 220 zł (90 min.)
 • Wywiad diagnostyczny – 220 zł (90 min.)
 • Diagnoza psychologiczna Autyzmu, Zespołu Aspergera, ADHD PAKIET (3-4 spotkania) – 950 zł + wizyta lekarza psychiatry 200 zł
 • Przygotowanie opinii psychologicznej – 130 zł

 Psychiatra

 • Wizyta u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży – 200 zł (50 min.)
 • Wydanie zaświadczenia – 50 zł
 • Wizyta kontrolna – 100 zł (30 min.)

Psychoterapia indywidualna

 • Wywiad psychoterapeutyczny – 220 zł (90 min.)
 • Psychoterapia indywidualna dorosłych –  130-150 zł (50 min.)
 • Psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży –  130-150 zł (50 min.)

Zajęcia grupowe dla dzieci, warsztaty

 • Kwalifikacje do grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży – 110 zł (50 min.)
 • Trening umiejętności społecznych z elementami treningu zastępowania agresji dla dzieci z Zespołem Aspergera i ADHD jedno spotkanie – 80 zł (80 min.).
  Trening Umiejętności Społecznych jest płacony w transzach po 8 zajęć zgodnie z harmonogramem płatności, który rodzice otrzymują ma maila przed rozpoczęciem zajęć. Opłata uiszczana jest z góry.

Testy psychologiczne

 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 – 360 zł + 100 zł opinia  (ok. 150 min.)
 • Test inteligencji Weschlera (dla dzieci) – 300 zł + 100 zł opinia (ok. 80 min.)