CENNIK

W Centrum Terapii ,,Hypnos” obowiązuje zasada odwoływania wizyt i sesji terapeutycznych minimum 24 godziny przed spotkaniem. Daje nam to możliwość zaoferowania wolnego terminu innemu klientowi. Jeżeli wizyta nie zostanie odwołana, klient jest zobowiązany zapłacić za nią 100% ceny.

Psycholog

 • Konsultacja – 200-250 zł (50 min.)
 • Konsultacja wychowawcza Beata Melaniuk – 300 zł (90 min.)
 • Wywiad diagnostyczny Beata Melaniuk – 300 zł (90 min.)
 • Diagnoza psychologiczna Autyzmu, Zespołu Aspergera, ADHD PAKIET (3-4 spotkania) – 1500 zł + wizyta lekarza psychiatry 450 zł
 • Przygotowanie opinii psychologicznej – 180 zł
 • Zaświadczenie  35 zł

Psychoterapia indywidualna

 • Wywiad psychoterapeutyczny – 300 zł (90 min.)
 • Psychoterapia indywidualna dorosłych –  180 – 220 zł (50 min.)
 • Psychoterapia indywidualna dzieci –  190-200 zł (45-50 min.)
 • Psychoterapia indywidualna młodzieży –  190-220 zł (50 min.)
 • Psychoterapia indywidualna Beata Melaniuk 200 – 220 zł (50 min.)

Zajęcia grupowe dla dzieci, warsztaty

 • Kwalifikacje do grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży – 150 zł (50 min.)
 • Trening umiejętności społecznych z elementami treningu zastępowania agresji dla dzieci z Zespołem Aspergera i ADHD jedno spotkanie – 110 zł (60 min.).
  T U S jest płacony w transzach po 10 zajęć (bez możliwości zwrotu) zgodnie z harmonogramem płatności, który rodzice otrzymują ma maila przed rozpoczęciem zajęć. Opłata uiszczana jest z góry na rachunek bankowy. Zajęcia są prowadzone przez dwa semestry z wyłączeniem dni wolnych od szkoły.

Testy psychologiczne

 • Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 – 460 zł (ok. 150 min.)
 • Badanie gotowości szkolnej (wywiad z rodzicami + badanie dziecka+ omówienie wyników badań – 700 zł
 • Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7/9, 10/12, 13/15 (wywiad z rodzicami+ badanie dziecka + omówienie wyników badań -600 zł