Diagnoza pod kątem Autyzmu

Autyzm

Autyzm jest zaburzeniem o charakterze neurologicznym o nieznanej etiologii, należącym do całościowych zaburzeń rozwoju (CZR) co oznacza, że u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich sferach rozwoju. Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie u kilkunastomiesięcznych niemowląt. Pełne spektrum objawów można obserwować przed 3 r ż. i dotyczy sfery rozumowania, kontaktów społecznych i komunikacji.

Warto pamiętać, że zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu, co do symptomatologii i głębokości zaburzeń. Dlatego obecnie w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych”.

 • Kontakt wzrokowy krótkotrwały, ulotny.
 • Wpatruje się w twarz, patrzy na szczegóły.
 • Zaburzenia rozwoju mowy lub całkowity brak mowy.
 • Słaba ekspresja mimiki.
 • Słabo okazuje pozytywne emocje, natomiast bardzo silnie negatywne.
 • Słabo reaguje na zachowania, emocje innych osób.
 • Uboga gestykulacja lub jej brak.
 • Posługuje się ręką drugiej osoby.
 • Dziecko nie jest zainteresowane innymi dziećmi, nie zwraca na nie uwagi nawet gdy jest prowokowane do tego.
 • Dziecko ma problem z zainicjowaniem kontaktu, ale ukierunkowane włącza się do zabawy (bieganie, baraszkowanie).
 • Zainteresowania odbiegają od rówieśników są dziwaczne, sztywne, nieadekwatne do wieku.
 • Dziecko nie nawiązuje adekwatnego kontaktu np. brak naprzemienności, nie czeka na swoja kolei, szybko zniechęca się, odchodzi.
 • Dziecko bawi się z innymi dziećmi jednak w sposób schematyczny, stereotypowy, narzuca swój schemat zabawy.
 • Dziecko nie reaguje adekwatnie na próby nawiązania z nim kontaktu
  (polecenia, prośby, reakcja na imię).
 • Nie reaguje na uśmiech drugiej osoby.
 • Nie rozumie emocji innych osób.
 • Dziecko nie przynosi, nie pokazuje przedmiotów swojego zainteresowania.
 • Nie zwraca uwagi czy inne osoby są zainteresowane tym, co opowiada, co pokazuje.
 • Dziecko nie inicjuje samo kontaktu, nie jest zainteresowane tym co mówi druga osoba.
 • Nie potrafi prowadzić dialogu (nie zadaje pytań, nie odpowiada na pytania).
 • Echolalie – bezpośrednie, odroczone.
 • Dziecko nie przyjmuje w zabawie ról -kierowcy, policjanta, sprzedawcy.
 • Zainteresowanie sznurkami, pokrywkami, drobnymi przedmiotami, cyframi, literami.
 • Bardzo nasilone, wyizolowane zainteresowania np. autobusami (numery), samochodami, pociągami, rozkładem jazdy.
 • Zainteresowanie ruchem obrotowym przedmiotów, ustawianie przedmiotów
  w rządek lub według określonego wzoru, kartkowanie książek, gazet.
 • Stereotypie ruchowe -trzepotanie rączkami, kołysanie, podskakiwanie, chodzenie na palcach, bieganie w kółko, po linii, obracanie się wokół własnej osi.

Diagnoza dziecka pod kątem Całościowych Zaburzeń Rozwojowych – Autyzmu składa się z:

 • wywiadu klinicznego z rodzicami (1,5 godziny)
 • obserwacji oraz badania dziecka (jeśli funkcjonowanie dziecka na to pozwala wykonanie diagnozy psychologicznej wraz z testami niezbędnymi do uzyskania Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego)
 • wizyty u lekarza psychiatry dzieci młodzieży
 • omówienia diagnozy oraz wskazówek do dalszego postępowania/ terapii

Diagnoza przeprowadzona jest przez zespół specjalistów (lekarza psychiatrę dzieci
i młodzieży oraz psychologa Beatę Melaniuk). W razie potrzeby lekarz lub psycholog prowadzący może odesłać dziecko do innych specjalistów w celu pogłębienia diagnozy.
Czas trwania sesji diagnostycznej z lekarzem psychiatrą: 50 min.
Czas trwania sesji diagnostycznej z psychologiem: 50 – 90 min. (od 2 do 4 spotkań, o ilości decyduje psycholog).

Informacja dla rodziców:

Ważne jest, żeby na pierwszą wizytę rodzice przynieśli książeczkę zdrowia dziecka, wyniki badań specjalistycznych, jeżeli były wykonywane (np. EEG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, badania genetyczne, metaboliczne) oraz opinię z przedszkola lub szkoły. Dodatkowo prace plastyczne, szkolne zeszyty, dzienniczki z uwagami, filmy z rodzinnego archiwum oraz wszystko to, co uznają Państwo za ważne dla prawidłowej oceny rozwoju dziecka.

 

Zapisz się na wizytę