Dostosowanie wymagań edukacyjnych do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli różnych przedmiotów, chcących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie indywidualizowania procesu nauczania w pracy z uczniem z dysleksją rozwojową.

Cel szkolenia:

Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat specyficznych trudności w uczeniu się, nabycie wiedzy i umiejętności dostosowania form i metod pracy do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Czas trwania:

Szkolenie odbywać się będzie w ramach jednodniowego spotkania (8 godzin dydaktycznych).

Program szkolenia:

  1. Podstawowa terminologia.
  2. Koncepcje etiologii dysleksji rozwojowej.
  3. Symptomatologia – objawy dysleksji rozwojowej i ich zmienność.
  4. Możliwe zaburzenia współtowarzyszące.
  5. Rozpoznawanie dysleksji rozwojowej i proces diagnostyczny – co może nauczyciel w tym zakresie?
  6. Mocne strony uczniów z dysleksją.
  7. Uczeń z dysleksją w szkole – zasady postępowania oraz sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych.
  8. Neurodydaktyka sprzymierzeńcem nauczyciela.
  9. Opinia psychologiczno-pedagogiczna – jak ją zrozumieć i zastosować się do wskazań.

Osoba prowadząca:

mgr Agata Kowalik-Zydek

Koszt:

190,00 PLN od osoby.

Zapisy:

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny +48 881 933 955 lub mailowy:kontakt@terapiahypnos.pl
Powrót
Zapisz się na wizytę