EEG Biofeadback

Dla kogo przeznaczony jest trening EEG Biofeedback?

 • zwiększenie potencjału umysłowego,
 • zwiększenie efektywności uczenia się,
 • poprawa koncentracji i pamięci,
 • zmniejszenie działania stresu,
 • dzieci z porażeniem mózgowym,
 • pomoc w leczeniu jąkania się,
 • wspomaganie w terapii lęku,
 • wspomaganie terapii dziecięcego porażenia mózgowego,
 • moczenie nocne,
 • dzieci z trudnościami szkolnymi,
 • zaburzenia mowy,
 • problemy z koncentracją,
 • problemy z dysgrafią, dysleksją, dysortografią,

Cena:

Diagnoza EEG Biofeedback 120 pln (90 min.)
Trening EEG Biofeedback 80 pln (60 min.)
Powrót
Zapisz się na wizytę