Warsztat umiejętności komunikacyjnych z cyklu "Lekcja Tolerancji – o niepełnosprawności"

Osoba prowadząca:

psycholog, mgr Łucja Skórska

Grupa docelowa:

uczniowie szkół podstawowych klas 1 – 4

Organizacja grupy:

Klasa

Miejsce realizacji warsztatów:

Szkoła podstawowa korzystająca z oferty

Koszt całego cyklu warsztatów:

1499,00 PLN

Opis warsztatów:

Warsztat kształtujący pozytywne postawy wobec osób niepełnosprawnych. Spotkania opierają się na programach podzielonych tematycznie, przekazywanych w formie dyskusji, zabaw i scenek. Każde spotkanie będzie dotyczyło innego rodzaju niepełnosprawności tj. zaburzeń funkcji ruchu, słuchu, wzroku oraz mowy.

Główne cele oraz spodziewane rezultaty:

  • poszerzenie świadomości uczniów na temat niepełnosprawności,
  • kształtowanie postaw akceptacji, tolerancji i życzliwości uczniów wobec osób z niepełnosprawnością,
  • pokazanie uczniom z jakimi trudnościami borykają się osoby poruszające się na wózku, niesłyszące i niewidzące,
  • dostarczenie informacji na temat niesienia pomocy osobie niepełnosprawnej,
  • eliminowanie zachowań agresywnych wobec osób z niepełnosprawnością,

Czas trwania warsztatów:

Cykl 5 spotkań raz w tygodniu, każde spotkanie trwa 45min.   Dokładny termin spotkań ustalimy wspólnie z zainteresowanymi osobami.

Zapisy:

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny +48 881 933 955 lub mailowy: kontakt@terapiahypnos.pl
Powrót
Zapisz się na wizytę