Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów szkolnych

Grupa docelowa

W szkoleniu mogą wziąć udział pedagodzy pracujący w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i innych.

Cele szkolenia:

 1. zapoznanie nauczycieli z definicją oraz rolą metod aktywizujących
 2. przedstawienie klasyfikacji metod aktywizujących procesy uczenia się
 3. przeprowadzenie metodą warsztatową wybranych metod aktywizujących
 4. uświadomienie korzyści płynących dla nauczycieli i uczniów ze stosowania ze stosowania metod aktywizujących

Korzyści dla uczestników:

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak powinna wyglądać sprawna komunikacja pomiędzy nauczycielem a uczniem, rozwiną umiejętności aktywnej postawy, rozbudzą kreatywność, przećwiczą swoje umiejętności metodyczno-dydaktyczne oraz odnajdą w sobie inspiracje i motywacje do nowych wyzwań.

Czas trwania warsztatów:

Szkolenie odbywać się będzie w ramach dwudniowego spotkania (8 godzin dydaktycznych).

Organizacja grupy:

Szkolenie przewidziane jest dla max 15 osób w grupie.

Program szkoleniowy:

I DZIEŃ
I. MODUŁ: Wstęp do pracy metodami aktywizującymi

 1. Rodzaje metod szkoleniowych i ich klasyfikacja.
 2. Ogólne zasady doboru metod szkoleniowych do grupy uczniów.
 3. Metody pasywne/ podające/ eksponujące. Przegląd i zastosowanie.

II MODUŁ: Przegląd, zastosowanie i praca z metodami aktywizującymi

 1. Metody aktywizujące: próba stworzenia klasyfikacji. Zapoznanie z podziałem metod stosowanych w aktualnych opracowaniach pedagogicznych.
 2. Ogólny i szczegółowy podział metod aktywizujących.
 3. Metody aktywizujące w mojej pracy – za i przeciw.
 4. Omówienie, przykłady i szkolenia pokazowe konkretnych metod i technik aktywizujących.

II DZIEŃ
II MODUŁ: Dydaktyka w praktyce

 1. Jak uczą się dorośli a jak dzieci? Cykl Kolba.
 2. Cykl Kolba a dobór metod nauczania.
 3. Kreatywność w pracy nauczyciela.

III MODUŁ: Proces grupowy a metody aktywizujące

 1. Fazy rozwoju grupy. Proces grupowy. Fazy rozwoju grupy.
 2. Zachowania ludzi w grupie, role grupowe.
 3. Proces grupowy a metody aktywizujące. Wpływ nauczyciela na proces grupowy.

IV MODUŁ: Trudne sytuacje w pracy nauczyciela korzystającego z metod aktywizujących

 1. Rodzaje trudnych sytuacji.
 2. Przyczyny powstawania trudnych sytuacji i sposoby zapobiegania im.
 3. Czego obawiają się nauczyciele? Czego obawiają się uczniowie?

V MODUŁ: Metody aktywizujące we współczesnej szkole

 1. Długofalowe planowanie lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących.
 2. Dyskusja moderowana: metody aktywizujące we współczesnej szkole.
 3. Dyskusja moderowana: metody aktywizujące – szanse i zagrożenia.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

 1. Wykład przekazujący podstawową wiedzę teoretyczną.
 2. Prezentacja multimedialna- pozwalająca utrwalić wiedzę za pomocą przedstawionych przykładów.
 3. Zajęcia warsztatowe- pozwalające na zdobycie umiejętności praktycznych w oparciu o wiedzę teoretyczną (ćwiczenia interaktywne, praca w grupach, praca indywidualna , testy, kwestionariusze, energizery, techniki aktywizujące typu: burza mózgów, scenki, dyskusje, debaty, case study i inne).

Materiały:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Prowadząca:

mgr Aldona Choma absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie. Ukończyła roczną szkołę trenerów biznesu i umiejętności psychospołecznych OPTA w Warszawie, skąd wyniosła praktyczną wiedzę warsztatu trenerskiego. Od 2011 r. prowadzi szkolenia dla biznesu, placówek edukacyjnych, administracji państwowej oraz dla wszystkich tych, którzy dbają o własny rozwój osobisty. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego oraz w szkoleniach skierowanych do szkół oraz pracowników administracji państwowej. Prowadzi szkolenia interpersonalne (autoprezentacja, wystąpienia publiczne, asertywność, treningi antystresowe) oraz liczne warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne dla osób dorosłych, rodziców i kadry pedagogicznej. Metodologia szkoleń Pani Aldony opiera się na zasadzie: 10% wykładów i 90% ćwiczeń Na sali szkoleniowej spędziła ponad 700 godz., przeszkoliła ponad 1000 osób, zrealizowała kilkadziesiąt warsztatów, szkoleń i treningów. Jest autorem i realizatorem wielu projektów szkoleniowych skierowanych do państwowych placówek edukacyjnych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Ma na sowim koncie zrealizowane szkolenia z zakresu autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz aktywizujących metod nauczania w wielu szkołach warszawskich i z okolic Warszawy.

Koszt warsztatów:

380 PLN od osoby za dwudniowe szkolenie.

Zapisy:

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny +48 881 933 955 lub mailowy:kontakt@terapiahypnos.pl
Powrót
Zapisz się na wizytę