Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD)

Grupa docelowa:

Trening umiejętności społecznych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi w wieku: 7–11, 12–15 lat.

Czas trwania warsztatu:

60 min raz w tygodniu. Przewidywany czas trwania zajęć wynosi 3 miesiące, następnie wskazana jest kontynuacja pracy w zakresie nabytych już kompetencji.

Organizacja grupy:

Grupa 3-5 osobowa. Wybór ćwiczonych umiejętności dostosowany jest do możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczestników zajęć

Krótki opis warsztatu:

Kształtowanie odpowiednich umiejętności społecznych, skoncentrowanych na potrzebach oraz możliwościach dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi skutecznie wpływa na ich funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach życia.
Dodatkowo uwzględnienie ćwiczeń oraz zabaw z zakresu redukcji napięcia fizycznego i emocjonalnego wpływa na poprawę procesu koncentracji i uwagi oraz reagowania na bodźce wysyłane przez własne ciało.
Trening umiejętności społecznych opiera się na 50 umiejętnościach programu Skillstreaming, podzielonych na grupy tematyczne, które obejmują podstawowe i zaawansowane umiejętności społeczne, umiejętności radzenia sobie z uczuciami i ze stresem, alternatywne umiejętności wobec agresji oraz umiejętności planowania.

Główne cele oraz spodziewane rezultaty:

Trening umiejętności społecznych umożliwia samopoznanie, samoakceptację, poznanie i akceptację innych, kształtowanie i doskonalenie relacji interpersonalnych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami w sytuacjach społecznych.
Każdy uczestnik warsztatu uczy się umiejętności społecznych, kontrolowania negatywnych emocji oraz wnioskowania moralnego. Poprzez kontakt z grupą doskonalone są również umiejętności niezbędne w życiu społecznym, takie jak: otwartość, życzliwość, współpraca, szczerość, poczucie humoru i tolerancja.

Cena:

Trening umiejętności społecznych dla dzieci z ADHD jedno spotkanie w ramach grupy – 65 pln (60- 80 min.)
Powrót
Zapisz się na wizytę