Nasz zespół

dr Jolanta Dąbrowska – Psychiatra dzieci i młodzieży

Psychiatra dzieci i młodzieży oraz pediatra. Od ponad 30 lat zajmuje się diagnozą i leczeniem całościowych zaburzeń rozwojowych. W Centrum Terapii „Hypnos” prowadzi diagnozy min. zespołu Aspergera, autyzmu czy ADHD.

Specjalista pediatrii ( I stopnia ) i psychiatrii dzieci i młodzieży ( II stopnia )

mgr Beata Melaniuk – Psycholog diagnosta, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja: psychologia kliniczna), psychoterapeutką po czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Mam wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, ADHD a także w diagnozowaniu trudności wychowawczych i szkolnych zdobyte w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci z Autyzmem w Warszawie oraz Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Ukończyłam I stopień szkolenia z Terapii Skierowanej na Rozwiązania (TSR) oraz wiele innych szkoleń, które poszerzają mój zakres wiedzy dotyczący diagnozy i psychoterapii.

Prowadzę Warsztaty dla Dobrych Rodziców oraz Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci
i młodzieży. Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Całościowych Zaburzeń Rozwojowych oraz pracy z trudnymi zachowanymi.

W pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi wykorzystuje metody pracy poznawczo – behawioralne oraz z zakresu psychoterapii schematów.

Pracuje najczęściej z osobami z zespołem Aspergera, zaburzeniami lękowymi (zespół lęku napadowego, fobia – agorafobia, fobia społeczna), depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi (np. hipochondria), zespołem stresu pourazowego (PTSD), niska samooceną, problemami życiowymi.

Jestem pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów poznawczo-behawioralnych.

mgr Katarzyna Więckowska – Terapeuta TUS

Jestem psychologiem, ukończyłam studia magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na specjalności Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Doświadczenie zawodowe uzyskałam podczas praktyk w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz szkole podstawowej, a także pracując z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzicami. W Centrum Terapii HYPNOS jestem terapeutą prowadzącym i wspomagającym podczas Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i ADHD oraz Treningu Zastępowania Agresji. Odbyłam również staż podczas Warsztatów dla Dobrych Rodziców. Moje zainteresowania skupiają się w szczególności wokół psychologii dziecięcej, problemów wychowawczych, relacji w rodzinie oraz doskonaleniu kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży, które staram się wykorzystywać w pracy. Nieustannie zdobywam nowe doświadczenia zawodowe i poszerzam swoją wiedzę.

mgr Maria Kłym

Jestem psychologiem – uzyskałam tytuł magistra na specjalności Psychologia kliniczna. Ukończyłam również szkolenie z tematyki Autyzmu i Zespołu Aspergera oraz kurs I. stopnia Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy V. Sherborne. Praca z dziećmi jest moją pasją. W Centrum Terapii HYPNOS jestem terapeutą prowadzącym i wspomagającym podczas zajęć Treningu Umiejętności Społecznych w różnych grupach wiekowych, a także współprowadzę Trening Zastępowania Agresji. Na swojej drodze zawodowej prowadziłam warsztaty i szkolenia psychologiczne dla młodzieży szkolnej, rodziców oraz nauczycieli.
Obecnie kontynuuję edukację na studiach doktoranckich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Moje naukowe zainteresowania skupiają się w szczególności wokół procesu kształtowania tożsamości w okresie wczesnego dorastania. Prowadziłam także zajęcia akademickie dla studentów m.in. z tematyki psychologii rozwojowej i psychologii relacji rodzinnych.
Jestem członkiem zespołu badawczego działającego w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością.
W swojej pracy, łącząc wiedzę akademicką z realnym kontaktem z człowiekiem, staram się wciąż zdobywać nowe umiejętności i poszerzać doświadczenie zawodowe..

mgr Aneta Maliszewska

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego na UW, psychoterapeutą w trakcie 4-letniego kursu w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Ukończyłam szkolenia w zakresie pracy terapeutycznej z osobami z rodzin alkoholowych w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Doświadczenie zawodowe uzyskałam w trakcie 2-letniego stażu i pracy w Stowarzyszeniu Aslan, Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową oraz organizacjach działających na rzecz wszechstronnego rozwoju kobiet na różnych etapach swojego życia (ciąża, macierzyństwo, rozwój zawodowy, kłopoty małżeńskie, rozwód)
Aktualnie pracuję w Specjalistycznej Poradni MOP, gdzie prowadzę: terapią indywidualną, terapię grupową, warsztaty dla młodzieży- towarzysząc młodym osobom w pełnym aspekcie spotykających ją trudności. Współpracuję z rodzicami nastolatków wspierając ich i edukując oraz prowadzę warsztaty dla pracowników oświaty w zakresie tematyki okresu adolescencji.
Pracuję również z osobami dorosłymi- towarzysząc im w rozwoju oraz wspierając w spotykających w tym momencie kłopotach – lękach, obniżonym nastroju, trudnościach relacyjnych, niskim poczuciu wartości.
Zapraszam młodzież i dorosłych pragnących poprawić jakość i zwiększyć satysfakcję ze swojego życia jak również osoby, które doświadczają, bądź doświadczyły w swoim życiu, różnego rodzaju trudności i w tym momencie potrzebują życzliwej pomocy i wsparcia.