Neurologopeda dla dorosłych

Zakres pomocy neurologopedy:

  • reedukacja zaburzeń mowy, w przypadku utraty nabytych już umiejętności porozumiewania się,
  • terapia zakłóceń i zaburzeń rozwoju mowy oraz zaburzeń mowy,
  • oddziaływanie na psychikę pacjenta w celu umożliwienia mu prawidłowego funkcjonowania społecznego,
  • zapobieganie wtórnym skutkom zaburzeń mowy,
  • choroby układu nerwowego, np. udary mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, choroby neurozwyrodnieniowe (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, itd.), choroby bakteryjne i wirusowe,
  • afazja i/lub dysartria,
  • dysfagia: problemy pacjentów, którzy mają trudności przy jedzeniu. U podłoża zaburzeń połykania leżą np; uszkodzenia w obrębie układu nerwowego lub przyczyny pooperacyjne,

Cena:

Neurologopeda diagnoza – 110 pln (60 min.)
Neurologopeda terapia – 80 pln (50 min.)
Powrót
Zapisz się na wizytę