Pedagog

Obszary pracy pedagogicznej:

  • praca nad usprawnianiem motoryki małej,
  • usprawnianie grafomotoryki,
  • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • ćwiczenie precyzji ruchu, planowania czynności,
  • praca nad koncentracją uwagi,
  • elementy terapii reki,
  • elementy Metody Dobrego Startu,

Cena:

Diagnoza pedagogiczna – 160 pln (90 min.)
Pedagog (reedukator) – 80 pln (50 min.)
Powrót
Zapisz się na wizytę