Psycholog dla dorosłych

Psycholog to specjalista, który zajmuje się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych, świadomością, stanami emocjonalnymi i cechami psychicznymi człowieka oraz procesami poznawczymi i wyobrażeniami, a także jego stosunkami z otoczeniem oraz zasadami rządzącymi relacjami interpersonalnymi.

Czym zajmuje się psycholog?

  • problemy emocjonalne, osobiste i rodzinne (partnerskie),
  • wsparcie w trudnych sytuacjach i zakrętach życiowych,
  • pomoc w trakcie albo po rozstaniu z partnerem,
  • trudności ze stresem, lękiem, niepokojem, odczuwanie spadku motywacji, płaczliwość, chandra, brak sensu życia,
  • trudności w pracy, w domu, nieumiejętność sprostania codziennym obowiązkom,
  • problemy z prawidłowym odżywianiem się i jedzeniem (zaburzenia jedzenia),
  • myśli samobójcze,
  • pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym
  • doświadczenia pośrednie lub bezpośrednie z przemocą, maltretowaniem,
  • pomoc ofiarom gwałtu,

 

Zapisz się na wizytę