Psychoterapia systemowa

Wyróżnia się spośród innych form terapii tym, że kierowana jest nie do pojedynczych osób, ale do rodziny. Według terapii systemowej rodzina jest systemem, w którym każdy ma wpływ na każdego, a jeden problem oddziałuje na wszystkich.
Taka forma pomocy sprawdza się w sytuacjach, gdy zgłaszany problem ma wpływ na wszystkich członków rodziny. Najczęściej do terapeuty rodzinnego zgłaszają się rodziny, w których niepełnoletnie jeszcze dzieci mają kłopoty. Przykładem takich problemów są:

  • kłopoty dziecka w szkole
  • zaburzenia odżywiania
  • zaburzenia nastroju
  • próba samobójcza lub deklarowanie chęci jej podjęcia
  • problemy w relacjach z rówieśnikami itp

Bardzo często problemy te mogą być objawem jakiegoś głębszego kłopotu w rodzinie.
Innymi przykładami, w których rodzina korzysta z tego rodzaju terapii to:

  • rozwód
  • śmierć członka rodziny itp.

Rolą terapeuty jest pomoc rodzinie w zlokalizowaniu źródła ich problemu oraz uruchomieniu zasobów, które dana rodzina ma. Dzięki tym zasobom możliwe jest usunięcie przeszkód na jej drodze rozwojowej. Praca terapeutyczna idzie także w kierunku poprawy komunikacji pomiędzy członkami rodziny.
Podczas sesji, w której biorą udział wszyscy członkowie, poruszane są sprawy dla nich istotne. Każdy ma tu przestrzeń, by się wypowiedzieć. Każdy ma też możliwość bycia wysłuchanym. Zazwyczaj sesje rodzinne odbywają się raz na trzy tygodnie. Czas trwania to 1 godz. 40 minut.Ostateczna decyzja o tym, jak często będą odbywały się spotkania, jak długo będą trwały spotkania oraz kto w nich będzie uczestniczył, zostaje podjęta po wstępnej konsultacji (zazwyczaj ok. 2-3 spotkania).