Metody pracy z dzieckiem z ADHD w szkole

Osoba prowadząca:

Beata Melaniuk Psycholog/Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja: psychologia kliniczna), psychoterapeutką po czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Mam wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, ADHD a także w diagnozowaniu trudności wychowawczych i szkolnych zdobyte w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci z Autyzmem w Warszawie oraz Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Ukończyłam I stopień szkolenia z Terapii Skierowanej na Rozwiązania (TSR) oraz wiele innych szkoleń, które poszerzają mój zakres wiedzy dotyczący diagnozy i psychoterapii.

Prowadzę Warsztaty dla Dobrych Rodziców oraz Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci
i młodzieży. Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Całościowych Zaburzeń Rozwojowych oraz pracy z trudnymi zachowanymi.

W pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi wykorzystuje metody pracy poznawczo – behawioralne oraz z zakresu psychoterapii schematów.

Pracuje najczęściej z osobami z zespołem Aspergera, zaburzeniami lękowymi (zespół lęku napadowego, fobia – agorafobia, fobia społeczna), depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi (np. hipochondria), zespołem stresu pourazowego (PTSD), niska samooceną, problemami życiowymi.

Jestem pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów poznawczo-behawioralnych.

 

Odbiorcy i cel szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych osób pracujących z dziećmi z ADHD w szkole, którzy chcą poznać behawioralne metody pracy z dziećmi z deficytami uwagi, nadruchliwością, impulsywnością, trudnymi zachowaniami, wybuchami złości i agresją.
Praca z dziećmi z ADHD wymaga od pedagogów kreatywnego podejścia do ich problemów oraz bogatych umiejętności wychowawczych. Proponowane szkolenie zapewni Państwu poszerzenie swojej wiedzy na temat pracy z dzieckiem z ADHD jak również pomoże zapobiegać powikłaniom, które mogą się pojawić (depresja, zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno – buntownicze, agresja, lęk). Podczas szkolenia nauczą się Państwo rozróżniać objawy ADHD od niepożądanych zachowań, pozytywnie motywować swoich uczniów do zmiany zachowania oraz dostosować wymagania edukacyjne do ich możliwości. Proponowane techniki pomogą również w podnoszeniu własnych kompetencji wychowawczych.

Miejsce i czas trwania szkolenia:

Szkolenie jednodniowe – sobota w godzinach od 9.00 do 16.30 w Centrum Terapii Hypnos, ul. J. III Sobieskiego 110 m.3, IIp, W-wa lub w placówce zamawiającej szkolenie. Minimalna ilość 10 osób maksymalna 20 osób. Koszt 250 zł

Koszt szkolenia:

250 PLN od osoby – szkolenie w Centrum Terapii ,,Hypnos”
2600 PLN + koszty dojazdu i noclegu – szkolenie na zamówienie w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Program szkolenia:

1. Co to jest ADHD, przyczyny, leczenie.
2. Kryteria diagnostyczne.
3. Odróżnianie objawów ADHD od zachowań niepożądanych.
4. Okulary na ADHD.
5. Podstawowe zagadnienia dotyczące terapii behawioralnej.
6. Praca na pozytywach.
7. Jak konstruować pochwały żeby były skuteczne.
8. Jak wydawać polecenia aby przynosiły oczekiwane rezultaty.
9. Nagrody.
10. Konsekwencje.
11. Zasady.
12. Techniki behawioralne – modyfikacja trudnego zachowania ( ABC).
13. Tworzenie systemu Przywilej – Zasada-Konsekwencje
14. Wybuchy złości u dzieci.
15. Jak nauczyć dziecko akceptowalnych form radzenia sobie ze złością.
16. Zalecenia dla nauczycieli do pracy z uczniem z ADHD

Materiały i zaświadczenie:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów na płycie CD oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy oraz przesłanie do nas wypełnionego formularza zgłoszenia.

Zapisz się na wizytę