Warsztat dla Dobrych Rodziców – Pozytywne Metody Wychowawcze

Odbiorcy i cel warsztatu:

Warsztat przeznaczony jest dla rodziców dzieci od 6 do 12 rż oraz innych osób, którzy chcą poznać pozytywne metody wychowawcze, nauczyć się jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci, wybuchami złości i agresją. Szczególnie zapraszamy rodziców dzieci z ADHD, zespołem Aspergera. Do wzięcia udziału w warsztatach zachęcamy oboje rodziców, dziadków oraz inne osoby mające częsty kontakt z dzieckiem – zwiększa to efektywność metody i przyspiesza pozytywne zmiany.

Wychowywanie dzieci wymaga od rodziców kreatywnego podejścia do ich problemów oraz bogatych umiejętności wychowawczych. Proponowany warsztat zapewni Państwu poszerzenie swojej wiedzy na temat pracy z trudnymi zachowaniami, jak również pomoże zdobyć umiejętności pozytywnego motywowania dzieci do zmiany zachowania. Proponowane techniki pomogą również w podnoszeniu własnych kompetencji wychowawczych.

Miejsce i czas trwania warsztatu:

Warsztat jednodniowy trwa od 9 do 16.30. Odbędzie się w Centrum Terapii Hypnos, ul. J. III Sobieskiego 110 m.3, IIp, W-wa lub w placówce zamawiającej warsztat. Minimalna ilość 10 osób maksymalna 20 osób.

Koszt warsztatu:

250 zł (drugi rodzic 190 zł)

Program warsztatu:

 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące terapii behawioralnej
 2. Mini wykład na temat ADHD i zespołu Aspergera
 3. Praca na pozytywach.
 4. Jak konstruować pochwały, żeby były skuteczne.
 5. Czas zabawy z dzieckiem.
 6. Jak wydawać polecenia, aby przynosiły oczekiwany rezultat.
 7. Nagrody.
 8. Różnice między karą a konsekwencją.
 9. Zasady.
 10. Techniki behawioralne – modyfikacje trudnego zachowania (ABC).
 11. Tworzenie systemu Przywilej – Zasada – Konsekwencje.
 12. System żetonowy.
 13. Wybuchy złości u dzieci.

Jak nauczyć dziecko akceptowalnych form radzenia sobie ze złością.

Materiały i zaświadczenie:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów na płycie CD oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy oraz przesłanie do nas wypełnionego formularza zgłoszenia.

Osoba prowadząca:

Beata Melaniuk Psycholog/Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja: psychologia kliniczna), psychoterapeutką po czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Mam wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, ADHD a także w diagnozowaniu trudności wychowawczych i szkolnych zdobyte w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci z Autyzmem w Warszawie oraz Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Ukończyłam I stopień szkolenia z Terapii Skierowanej na Rozwiązania (TSR) oraz wiele innych szkoleń, które poszerzają mój zakres wiedzy dotyczący diagnozy i psychoterapii.

Prowadzę Warsztaty dla Dobrych Rodziców oraz Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci
i młodzieży. Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Całościowych Zaburzeń Rozwojowych oraz pracy z trudnymi zachowanymi.

W pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi wykorzystuje metody pracy poznawczo – behawioralne oraz z zakresu psychoterapii schematów.

Pracuje najczęściej z osobami z zespołem Aspergera, zaburzeniami lękowymi (zespół lęku napadowego, fobia – agorafobia, fobia społeczna), depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi (np. hipochondria), zespołem stresu pourazowego (PTSD), niska samooceną, problemami życiowymi.

Jestem pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów poznawczo-behawioralnych.

Zapisz się na wizytę