Autyzm, zespół Aspergera, Całościowe Zaburzenia Rozwoju – diagnoza różnicowa, metody terapii

Osoby prowadzące:

psycholog, psychoterapeuta mgr Beata Melaniuk

Miejsce i czas trwania szkolenia:

Zajęcia weekendowe, w godzinach 9-17. CT Hypnos, ul. J. III Sobieskiego 110 m.3, IIp, W-wa lub w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Koszt szkolenia:

400 PLN od osoby – szkolenie w Centrum Terapii Hypnos
4200 PLN + koszty dojazdu i noclegu – szkolenie na zamówienie

Odbiorcy i cel szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, nauczycieli oraz studentów wymienionych kierunków. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się czym jest Autyzm, zespół Aspergera oraz Całościowe Zaburzenia Rozwoju i na co zwrócić uwagę podczas obserwacji dziecka (pierwsze sygnały). Poznają metody diagnostyczne oraz dowiedzą się jak pracować i radzić sobie z dzieckiem ze spektrum (na co zwrócić uwagę, jak zorganizować otoczenie dziecka). Uczestnicy będą mogli doświadczyć świata dziecka z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju, a przez to lepiej zrozumieć jego sposób reagowania i funkcjonowania. Na koniec spotkania proponujemy wspólną dyskusję oraz czas na zadawanie pytań.

Przebieg szkolenia:

 • etiologia autyzmu i zespołu Aspergera
 • diagnoza wg kryteriów diagnostycznych ICD – 10
 • diagnoza różnicowa (upośledzenie umysłowe, ADHD, ADD, ODD)
 • wczesne rozpoznawanie nieprawidłowości rozwojowych u dzieci
 • diagnozowanie dziecka od 3mż do 30mż
 • mity dotyczące autyzmu
 • charakterystyka osób z autyzmem i zespołem Aspergera
 • omówienie przykładów klinicznych
 • testy i skale diagnostyczne
 • zaburzenia sensoryczne u dzieci z CZR
 • funkcjonowanie dziecka z ZA na różnych etapach życia
 • wskazówki dla nauczycieli
 • rodzaje terapii

Materiały i zaświadczenie:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów na płycie CD oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Zapisz się na wizytę