Warsztat rozwoju osobistego: Doceń siebie – wzmacnianie poczucia własnej wartości

Grupa docelowa:

Każdy, kto chciałby lepiej poznać siebie i swoje zasoby psychiczne, zweryfikować obraz siebie jaki obecnie posiada i wypracować adekwatną samoocenę, wzmocnić poczucie własnej wartości.

Organizacja grupy:

Minimalna ilość uczestników w grupie 5 osób, maksymalna 8 osób.

Czas trwania warsztatów:

Cykl 4 spotkań raz w tygodniu, każde spotkanie 3 godziny (łącznie 12 godzin zegarowych).
Dokładny termin spotkań ustalimy wspólnie z zainteresowanymi osobami. Zapisy trwają!

Miejsce realizacji warsztatów:

Centrum Terapii Hypnos, ul. J. III Sobieskiego 110 m.3, IIp, W-wa.

Opis warsztatów:

W czasie spotkań poruszymy następujące tematy:

  1. Czym jest poczucie własnej wartości, a czym pewność siebie? Dlaczego to nie jest to samo?
  2. Jak siebie widzę? – o tym, jak ważna jest percepcja siebie dla naszego funkcjonowania w społeczeństwie.
  3. Co do siebie mówię? – „Jestem tym, o czym myślę”, czyli w jaki sposób moje przekonania przekładają się na moje decyzje i działania.
  4. Co o sobie mówię, gdy mówię do innych? – techniki asertywnej komunikacji.

Główne cele oraz spodziewane rezultaty:

Celem spotkań warsztatowych jest:

  1. poszerzenie świadomości uczestnika na temat odczuwanych emocji,
  2. wspomożenie uczestnika w zmianie sposobu patrzenia na samego siebie,
  3. zwrócenie jego uwagi na sposób w jaki funkcjonuje w relacjach z innymi ludźmi,
  4. przedstawienie technik treningu asertywnej komunikacji jako alternatywy dla uległości i agresji,
  5. dostarczenie psychologicznych narzędzi do utrzymania wypracowanych efektów po zakończeniu warsztatów.

Materiały:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały niezbędne do wykonania ćwiczeń podczas warsztatów. Materiały te będą również mogły posłużyć do samodzielnej pracy po zakończeniu cyklu warsztatów.

Koszt warsztatów:

840 zł od osoby za cały warsztat – jednorazowa opłata

Warsztat prowadzi:

psycholog, mgr Maria Kłym

Jestem psychologiem – uzyskałam tytuł magistra na specjalności Psychologia kliniczna. Ukończyłam również szkolenie z tematyki Autyzmu i Zespołu Aspergera oraz kurs I. stopnia Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy V. Sherborne. Praca z dziećmi jest moją pasją. W Centrum Terapii HYPNOS jestem terapeutą prowadzącym i wspomagającym podczas zajęć Treningu Umiejętności Społecznych w różnych grupach wiekowych, a także współprowadzę Trening Zastępowania Agresji. Na swojej drodze zawodowej prowadziłam warsztaty i szkolenia psychologiczne dla młodzieży szkolnej, rodziców oraz nauczycieli.
Obecnie kontynuuję edukację na studiach doktoranckich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Moje naukowe zainteresowania skupiają się w szczególności wokół procesu kształtowania tożsamości w okresie wczesnego dorastania. Prowadziłam także zajęcia akademickie dla studentów m.in. z tematyki psychologii rozwojowej i psychologii relacji rodzinnych.
Jestem członkiem zespołu badawczego działającego w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością.
W swojej pracy, łącząc wiedzę akademicką z realnym kontaktem z człowiekiem, staram się wciąż zdobywać nowe umiejętności i poszerzać doświadczenie zawodowe.

Zapisy:

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny +48 881 933 955 lub mailowy:kontakt@terapiahypnos.pl

Zapisz się na wizytę