Warsztat ,,Zrozumieć zespół Aspergera”

Odbiorcy i cel warsztatu:

Warsztat przeznaczony jest dla rodziców, dziadków, nauczycieli, studentów psychologii i pedagogiki, oraz innych osób, którzy chcą poznać i lepiej rozumieć osoby z zespołem Aspergera. Dzięki warsztatowi będziecie Państwo mogli zapoznać się z bogatą wiedzą na temat rozwoju funkcji poznawczych, społeczno – emocjonalnych osób z zespołem Aspergera. A dzięki temu zrozumieć specyficzne czasem niezrozumiałe dla nas zachowania ZA.  Podczas warsztatu będziemy doświadczać świata poprzez pryzmat naszych zmysłów (smak, dotyk, węch, wzrok, słuch), co pozwoli poczuć jak trudno jest funkcjonować, kiedy odbieramy świat inaczej niż byśmy chcieli.

Chciałabym bardzo, żeby każdy uczestnik tego warsztatu zaciekawił się osobami z ZA
i docenił ich niestandardowy sposób myślenia, rozumienia, spostrzegania i zauważył jak ważny jest ich wkład w rozwój naszego świata. Sam H. Asperger mówił ,,Do odniesienia sukcesu w nauce lub sztuce niezbędna jest odrobina autyzmu”

Zapraszam serdecznie Beata Melaniuk

Miejsce i czas trwania warsztatu:

Warsztat jednodniowy trwa od 9 do 16.00. Odbędzie się w Centrum Terapii ,,Hypnos”,
ul. Sobieskiego 110 m 3, Warszawa lub w placówce zamawiającej warsztat. Minimalna ilość 10 osób maksymalna 20 osób.

Koszt warsztatu:

250 zł (drugi rodzic 190 zł)

Program warsztatu:

  1. Rys historyczny zespołu Aspergera.
  2. Przyczyny, czy uda się je odnaleźć?
  3. Podstawowe objawy ZA.
  4. Komunikacja – problemy w nawiązaniu i podtrzymaniu dialogu, narracja, odczytywanie metafor.
  5. Dlaczego osoby z Z.A. nie są empatyczne?
  6. Problemy poznawcze (myślenie przyczynowo – skutkowe, odczytywanie kontekstu).
  7. Rola zaburzeń sensorycznych w dziwnych zachowaniach „Aspiego”.
  8. Lęk w życiu osób z Z.A
  9. Znaczenie strukturyzacji i wizualizacji w organizacji czasu i nauki.
  10. Ciągle myślę o tym samym – stereotypowe zainteresowania i rutyny, ich znaczenie w motywowaniu dziecka.

Materiały i zaświadczenie:

Wszyscy uczestnicy warsztatu otrzymają komplet materiałów na płycie CD oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy oraz przesłanie do nas wypełnionego formularza zgłoszenia.

Osobą prowadząca:

Beata Melaniuk Psycholog/Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja: psychologia kliniczna), psychoterapeutką po czteroletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Mam wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, ADHD a także w diagnozowaniu trudności wychowawczych i szkolnych zdobyte w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci z Autyzmem w Warszawie oraz Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Ukończyłam I stopień szkolenia z Terapii Skierowanej na Rozwiązania (TSR) oraz wiele innych szkoleń, które poszerzają mój zakres wiedzy dotyczący diagnozy i psychoterapii.

Prowadzę Warsztaty dla Dobrych Rodziców oraz Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży. Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Całościowych Zaburzeń Rozwojowych oraz pracy z trudnymi zachowanymi.

W pracy psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi wykorzystuje metody pracy poznawczo – behawioralne oraz z zakresu psychoterapii schematów.

Pracuje najczęściej z osobami z zespołem Aspergera, zaburzeniami lękowymi (zespół lęku napadowego, fobia – agorafobia, fobia społeczna), depresją, zaburzeniami psychosomatycznymi (np. hipochondria), zespołem stresu pourazowego (PTSD), niską samooceną, problemami życiowymi.

Jestem pod stałą superwizją certyfikowanych terapeutów poznawczo-behawioralnych i schematów.

Zapisy:

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny +48 881 933 955 lub mailowy: kontakt@terapiahypnos.pl

Zapisz się na wizytę