Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera

Grupa docelowa:

Trening umiejętności społecznych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera w wieku: 4–6, 7–11, 12–15 lat

Czas trwania warsztatu:

60 lub 80 min raz w tygodniu. Przewidywany czas trwania zajęć wynosi 8 – 9 miesięcy. Trening, aby przyniósł pożądane efekty, wymaga wielokrotnego powtarzania uczonych umiejętności..

Organizacja grupy:

Grupy 5-8 osobowe. Wybór ćwiczonych umiejętności dostosowany jest do możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczestników zajęć.

Krótki opis warsztatu:

Rozwijanie umiejętności społecznych stanowi zasadniczy aspekt oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Nabywanie umiejętności społecznych umożliwia im nie tylko otwarcie na świat, przezwyciężanie silnych reakcji nawykowych, ale również zmiany w obszarach osobowości przez kształtowanie poczucia wartości i własnej skuteczności.
Trening umiejętności społecznych opiera się na 50 umiejętnościach programu Skillstreaming podzielonych na grupy tematyczne, które obejmują: podstawowe i zaawansowane umiejętności społeczne, umiejętności radzenia sobie z uczuciami i ze stresem, alternatywne umiejętności wobec agresji oraz umiejętności planowania.

Główne cele oraz spodziewane rezultaty:

Trening umiejętności społecznych umożliwia samopoznanie, samoakceptację, poznanie i akceptację innych, kształtowanie i doskonalenie relacji interpersonalnych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami w sytuacjach społecznych. W ramach treningu społecznego każdy uczestnik warsztatu uczy się umiejętności społecznych, kontrolowania negatywnych emocji oraz wnioskowania moralnego. Poprzez kontakt z grupą doskonalone są również umiejętności niezbędne w życiu społecznym takie jak: otwartość, życzliwość, współpraca, szczerość, poczucie humoru i tolerancja.
Cena:  65 pln  (60- 80 min. jedno spotkanie w ramach grupy)
Trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
Powrót
Zapisz się na wizytę