Testy psychologiczne dla dorosłych

Skala Inteligencji Weschlera WAIS-R ( dla dorosłych)

 • pomiar inteligencji ogólnej,
 • młodzież powyżej 16r.ż oraz dorośli,

Co mierzy?

 • ogólną zdolność adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań przez wykorzystanie środków myślenia,
 • zdolność rozwiązywania problemów,
 • zdolność dostrzegania zależności, relacji i wyciągania wniosków,
 • zdolność uczenia się,
 • zdolność do aktywnego przetwarzania informacji, przekształcania ich z jednej formy w inną poprzez operacje logiczne,
 • zdolność do aktywnego przetwarzania informacji w celu lepszego przystosowywania się do zmiennego środowiska,
 • zdolność do przetwarzania informacji na poziomie abstrakcyjnych idei,
 • zdolność do twórczego, a nie tylko mechanicznego przetwarzania informacji, czyli tworzenia zupełnie nowych pojęć i ich nieoczekiwanych połączeń,
 • zdolności umysłowych umożliwiających jednostce sprawne korzystanie z nabytej wiedzy oraz skuteczne zachowanie się wobec nowych zadań i sytuacji,
 • zdolność ogólna do celowego działania, racjonalnego myślenia i skutecznego radzenia sobie z trudnościami
 • umiejętność adaptacji do warunków środowiska,

Test Niedokończonych Zdań Rottera

 • test projekcyjny,
 • służy do oceny nieprzystosowania,

Test Barwnych Piramid

 • projekcyjna metoda badania afektywnej struktury osobowości człowieka,

KKM – Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej:

 • kwestionariusz jest przeznaczony do badania zachowań komunikacyjnych w małżeństwie,

Cena:

Badanie psychologiczne (badanie testem) – od 100 do 300 pln
Powrót
Zapisz się na wizytę