Testy psychologiczne dla dzieci

Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci WISC-R:

 • bada dzieci do 16 roku życia
 • skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej
 • analiza taka umożliwia określenie „słabszych” i „silniejszych” stron intelektu badanego dziecka; ułatwia diagnozę kliniczną

Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R

 • bada młodzież od 16 roku życia, dorosłych
 • skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej
 • analiza taka umożliwia określenie „słabszych” i „silniejszych” stron intelektu badanego; ułatwia diagnozę kliniczną

COLUMBIA – Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia:

 • bada dzieci od 4. do 10. roku życia
 • test niewerbalny służący do oceny poziomu dojrzałości umysłowej dziecka, definiowanej jako „zdolność do rozumowania”

Test Matryc Ravena w Wersji Kolorowej TMK dla dzieci:

 • służy do pomiaru inteligencji ogólnej

Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich:

 • bada dzieci w wieku 5;00-6;11
 • niezbędna do diagnozy gotowości szkolnej
 • składa się z testów diagnozujących m.in.: funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, orientację w przestrzeni, sprawność motoryki małej, sprawność motoryki dużej, rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny.

Test Rysunku Rodziny:

 • jedna z diagnostycznych metod poznania dziecka
 • jedna z metod projekcyjnych pozwalających na poznanie osoby badanej na tle własnej rodziny; jako metoda projekcyjna dociera do podświadomych i nieświadomych motywów postępowania, ukrytych myśli i leków znajdujących się w umyśle dziecka

Profil Psychoedukacyjny PEP-R:

 • skala służąca do konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci wymagających wspomagania rozwoju
 • określa ona co dziecko umie i czego jest w stanie się nauczyć w najbliższym czasie

Cena:

Badanie psychologiczne (badanie testem) – od 100 do 300 pln
Diagnoza funkcjonalna PEP-R – 350 pln (2-3 spotkania)
Powrót
Zapisz się na wizytę