Trening Radzenia Sobie z Przemocą Rówieśniczą

Grupa docelowa:

Warsztat przeznaczony jest dla dzieci zagrożonych przemocą rówieśniczą lub już doświadczających tej przemocy. Zajęcia odbywają się dwóch grupach: dzieci w wieku 10 lat i dzieci w wieku 11–12 lat.
Liczebność grupy to 8–10 osób. Czas trwania zajęć to 10 spotkań po 2 godziny dla dzieci i 2 spotkania dla rodziców.

Co daje warsztat dzieciom:

 • pewność siebie w kontaktach z rówieśnikami,
 • umiejętność radzenia sobie z agresją ze strony rówieśników,
 • poczucie siły i wiary we własne możliwości,
 • wyższą samoocenę,

Co daje warsztat rodzicom:

 • umiejętność pomocy dzieciom w sytuacjach mobbingu szkolnego,
 • umiejętność interwencji w przypadku przemocy w szkole,
 • możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami,
 • lepsze zrozumienie swojego dziecka,

Sygnały i symptomy przemocy:

 • bóle głowy, brzucha, zaburzenia łaknienia, wymioty, biegunka, wysypka, wypadanie włosów,
 • bezsenność, moczenie nocne,
 • ślady ukłuć od długopisu, zadrapania, naderwane uszy, ślady ugryzień, złamania, rany,
 • zniszczone, zabrudzone ubrania,
 • „gubienie” pieniędzy,

Dzieci doświadczające przemocy:

 • gorzej się uczą,
 • boją się chodzić do szkoły,
 • są płaczliwe, łatwo się denerwują,
 • mają myśli bądź próby samobójcze, dokonują samookaleczeń,
 • są agresywne, uciekają z domu, wagarują,
 • są lękliwe, mają tajemnice,

Cena:

Warsztat radzenia sobie z przemocą rówieśniczą jedno spotkanie – 50 pln (12 sesji po 120 min.)
Powrót
Zapisz się na wizytę