Trening słuchowy Johansena

Czym jest Trening Słuchowy Johansena?

Indywidualna stymulacja słuchu, której twórcą jest dr Kjelda Johansena zakłada, że lewe i prawe ucho funkcjonuje w różny sposób. Celem treningu jest poprawienie centralnego przetwarzania bodźców słuchowych.
Metoda ta jest przeprowadzana w otoczeniu domowym, co daje poczucie bezpieczeństwa, ważne dla wielu maluchów, a przede wszystkim dla dzieci z autyzmem. Dużymi atutem jest również możliwość kontynuacji i prowadzenia innych terapii w czasie stymulacji JAS. Diagnoza i terapia opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz teście dychotycznym (test mowy utrudnionej), które są istotne dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.
Program terapeutyczny polega na słuchaniu specjalnie przygotowanej płyty CD z indywidualnie filtrowaną muzyką instrumentalną, którą dziecko otrzymuje do domu. Odsłuchiwanie muzyki odbywa się codziennie, przez 10 minut, w słuchawkach. Cały program, w zależności od potrzeb, trwa 6-10 miesięcy.

Co poprawia trening?

 • przetwarzanie słuchowe,
 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • czytanie,
 • rozumienie mowy,
 • artykulację,
 • komunikację,
 • samoocenę,

Częste powody problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym:

 • powtarzające się zapalenia ucha środkowego,
 • częste sączkowanie uszu,
 • genetyczne dyspozycje np. dysleksja,
 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie w czasie porodu,

Trening przeznaczony jest dla osób:

 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z ADHD,
 • z dysleksją, dysgrafią, dysortografią,
 • z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • z nadwrażliwością na dźwięki,

Cena:

Trening Słuchowy Johansena – diagnoza pełna – 250 pln (90 min)
Trening Słuchowy Johansena – diagnoza międzyetapowa – 150 pln (60 min)
Trening Słuchowy Johansena – indywidualne płyty z nagraniem – ok. 180 pln
Powrót
Zapisz się na wizytę