Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera i ADHD

Grupa docelowa:

Trening umiejętności społecznych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz trudnościami w relacjach społecznych w wieku: od 7 do 18 lat

Czas trwania warsztatu:

Warsztat trwa 60 min raz w tygodniu. Warsztaty rozpoczynają się w trzecim tygodniu września i trwają do końca czerwca. Trening, aby przyniósł pożądane efekty, wymaga wielokrotnego powtarzania uczonych umiejętności.

Organizacja grupy:

Grupy 5-8 osobowe. Wybór ćwiczonych umiejętności dostosowany jest do możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczestników zajęć.

Krótki opis warsztatu:

Rozwijanie umiejętności społecznych stanowi zasadniczy aspekt oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami z zespołem Aspergera, ADHD. Nabywanie umiejętności społecznych umożliwia im nie tylko otwarcie na światprzezwyciężanie silnych reakcji nawykowych, ale również zmiany w obszarach osobowości przez kształtowanie poczucia wartości i własnej skuteczności. Trening umiejętności społecznych opiera się na 50 umiejętnościach programu Skillstreaming podzielonych na grupy tematyczne, które obejmują: podstawowe i zaawansowane umiejętności społeczne, umiejętności radzenia sobie z uczuciami i ze stresem, alternatywne umiejętności wobec agresji oraz umiejętności planowania.

Główne cele oraz spodziewane rezultaty:

Trening umiejętności społecznych umożliwia samopoznanie, samoakceptację, poznanie i akceptację innych, kształtowanie i doskonalenie relacji interpersonalnych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami w sytuacjach społecznych. W ramach treningu społecznego każdy uczestnik warsztatu uczy się umiejętności społecznych, kontrolowania negatywnych emocji oraz wnioskowania moralnego. Poprzez kontakt z grupą doskonalone są również umiejętności niezbędne w życiu społecznym takie jak: otwartość, życzliwość, współpraca, szczerość, poczucie humoru i tolerancja.

Cena:

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD – jedno spotkanie   110 zł (60 min.)

Konsultacja do grupy 150 zł ( 50 minut)

Miejsce warsztatów:

Młodsza grupa, czwartek, godzina 17.00-18,00 Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Wałbrzyska 5 (metro Służew)

Średnia grupa, czwartek, godzina 18.00-19,00 Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Wałbrzyska 5 (metro Służew)

Starsza grupa, czwartek, godzina 19.00-20.00, Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Wałbrzyska 5 (metro Służew)

Osoba prowadząca:

mgr Agnieszka Drewnowska – terapeutka TUS/ART

 

Zapisz się na wizytę