Trening Zastępowania Agresji

Grupa docelowa:

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży (mających problemy w opanowaniu złości i reagujących agresywnie. Bazuje na nabywaniu przez uczestnika podstawowych umiejętności prospołecznych, radzenia sobie z trudnymi emocjami, a także prowadzi do stopniowego wzrostu poziomu moralnego – dzięki temu uczestnik będzie w stanie przedstawiać swoje odczucia i opinie, a także rozwiązywać konflikty przy pomocy metod innych niż agresja.

Organizacja grupy:

Program realizowany jest w formie grupowej
(optymalnie grupa warsztatowa liczy 6-8 uczestników).

Czas trwania warsztatu:

Trening obejmuje 12 spotkań, po 1h 20 min każde. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu – do ustalenia z uczestnikami.

Miejsce realizacji warsztatów:

Centrum Terapii Hypnos, ul. Skrzetuskiego 2/2, 02-726 Warszawa (metro Służew).

Główne cele oraz spodziewane rezultaty:

  • Przekazanie podstawowej wiedzy na temat złości i agresji oraz mechanizmów jej powstawania;
  • Redukcja zachowań agresywnych;
  • Uczenie umiejętności prospołecznych i kontrolowania złości;
  • Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji konstruktywnymi sposobami reagowania;
  • Pogłębianie wglądu w doświadczane stany emocjonalne i samoświadomości;
  • Rozwój samokontroli w sytuacjach trudnych;
  • Opanowanie nieagresywnych form komunikowania się z otoczeniem;
  • Nabywanie umiejętności budowania prawidłowych relacji w grupie;
  • Stymulacja do podnoszenia poziomu moralnych osądów;
  • Nauczenie korzystania z dostępnych źródeł wsparcia w sytuacjach trudnych

Osoba prowadząca:

psycholog, mgr Maria Kłym

Koszt:

780,00 700 zł od osoby za cały warsztat (65 58,33 zł za 1h 20 min od osoby).

Zapisy:

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny +48 881 933 955 lub mailowy: kontakt@terapiahypnos.pl