Uczeń wiecznie „rozwalający lekcję", „uczeń wiecznie nieprzygotowany", czyli gry psychologiczne w środowisku szkolnym

Osoba prowadząca:

mgr Piotr Malinowski

Grupa docelowa:

Nauczyciele w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum.

Koszt szkolenia:

200 PLN od osoby – szkolenie w Centrum Terapii „Hypnos”
2500 PLN + koszty dojazdu i noclegu – szkolenie na zamówienie w miejscu wskazanym przez zamawiającego

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczyciela do adekwatnego reagowania na zachowanie ucznia poprzez wybranie odpowiednich narzędzi spośród przedstawianych na szkoleniu, tak, aby skutecznie przeprowadzić lekcję. Celem szkolenia jest także takie ułożenie spraw i rzeczy, które nawarstwiły się poprzez praktykę. Nauczyciela, aby poprzez wyciągnięcie odpowiednich wniosków dać bazę do przyszłych postaw i zachowań.

Czas trwania szkolenia:

Przewidywany czas szkolenia to 6 -8 godzin lekcyjnych, w zależności od potrzeb grupy uwzględniający min. 2 przerwy.

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie do teorii, jako baza teoretyczna do programu szkolenia warsztatu.
1. Rozwój człowieka wg teorii Eriksona.
2. Komunikacja interpersonalna.
3. Wrażliwość na odrzucenie, jako wyznacznik komunikacji.
4. Przykłady zachowań, schematów, postaw człowieka na przykładzie eksperymentów psychologicznych.
5. Style przywiązania.
II. Warsztat – ćwiczenia na bazie teorii.
1. Wzmocnienie własnego autorytetu.
2. Komunikacja nauczyciel – uczeń.
A) Sposób formułowania pytań w kontakcie, relacji.
B) Wywiad z uczniem, jako baza do komunikacji z uczniem.
C) Sposób trzymania „ram rozmowy”, stawianie granic dla zakresu kontaktu.
D) Praca z uczniem „trudnym” na bazie pozytywnych wzmocnień.

Zapisy:

Osoby zainteresowane warsztatem prosimy o kontakt telefoniczny +48 881 933 955 lub mailowy: kontakt@terapiahypnos.pl
Powrót
Zapisz się na wizytę