Wspomaganie rozwoju dzieci z Autyzmem na terenie przedszkola Interwencja behawioralna

Osoba prowadząca:

psycholog Łucja Skórska

Miejsce i czas trwania szkolenia:

Szkolenie jednodniowe – sobota ( 8 godzin), w godzinach 9-17. CT Hypnos, ul. Skrzetuskiego 2/2, Warszawa (metro Służew) lub w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Minimalna ilość 10 osób maksymalna 20 osób.

Odbiorcy i cel szkolenia:

Proponowane szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i osób pracujących z dziećmi z autyzmem, którzy pragną zaktualizować swoją wiedzę na temat pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Szkolenie jest podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Na początku uczestnicy dowiedzą się czym jest interwencja behawioralna oraz zapoznają z kryteriami diagnostycznymi dotyczącymi autyzmu. W części praktycznej zostaną przedstawione metody i strategie behawioralne w nauczaniu dziecka poparte przykładami i nagraniem.

Koszt szkolenia:

190 PLN od osoby – szkolenie w Centrum Terapii Hypnos
2500 PLN + koszty dojazdu i noclegu – szkolenie na zamówienie w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Program szkolenia:

Część wykładowa:
1. Autyzm – obraz kliniczny
2. Terapia behawioralna
Część praktyczna
1. Przygotowanie dziecka do uczenia się w przedszkolu oraz dostosowanie środowiska, struktury i planu dnia.
2. Czego uczyć? Wybór zachowań modyfikowanych.
3. Jak uczyć i kształtować nowe umiejętności – o technikach nauczenia.
Strategie proaktywne:
1. Jak należy zachowywać się kiedy dziecko zachowuje się dobrze.
2. Jak należy zachowywać się, kiedy dziecko zachowuje się niepoprawnie.
3. Jak motywować dziecko z autyzmem.
4. Jak wspierać rozwój mowy dziecka z autyzmem.
5. Zabawy przedszkolne.
6. Rola terapeuty cienia.
Nabycie praktycznych umiejętności związanych z planowaniem i organizacją pracy z dzieckiem z autyzmem -warsztaty
1. Jak motywować dziecko z zespołem Aspergera?
2. Dostosowanie środowiska przedszkolnego i szkolnego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zespół Aspergera.
3. Zachowania trudne, jak odbierać i interpretować zachowania ucznia z zespołem Aspergera?p>
4. Na czym polega efektywna i skuteczna pomoc w szkole ogólnodostępnej dla dziecka z zespołem Aspergera?
5. Podsumowanie szkolenia.

Materiały i zaświadczenie:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów na płycie CD oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy oraz przesłanie do nas wypełnionego formularza zgłoszenia.

Powrót
Zapisz się na wizytę