Chcesz poznać najważniejsze fakty i mity dotyczące Zespołu Aspergera? Kilka ważnych informacji, które zmienią Twój obraz osób doświadczających tego zaburzenia rozwojowego i pomogą Ci zrozumieć ich postępowanie.

Zespół Aspergera – prawdy i mity

Sformułowania: autysta, ZA, całościowe zaburzenia rozwoju, dziecko ze spektrum – zaczynają się coraz częściej pojawiać w prasie, telewizji i radiu oraz być bardziej obecne w świadomości Polaków. Jednak często za określeniem nie idzie rzetelna wiedza.  Co wspomaga powstawanie mitów i uprzedzeń m.in. wobec osób z zespołem Aspergera.

Mity o ZA

Dla wielu osób zespół Aspergera jest mitycznym zagadnieniem, o którym niewiele wiadomo. Osoby z ZA często bywają postrzegane jako dziwne, izolujące się od społeczeństwa, unikające jakiegokolwiek kontaktu z drugim człowiekiem. Zazwyczaj tego typu opinie, są propagowane przez osoby, które albo nie miały styczności z osobami
z zespołem Aspergera, albo posiadają szczątkową wiedzę na ten temat.

Mitem jest też, że osoby z zespołem Aspergera mają zdiagnozowane Upośledzenie Umysłowe. Jest to informacja błędna, ponieważ często osoby z ZA posiadają inteligencję w normie, a nawet powyżej przeciętnej.

Innym nieprawdziwym założeniem, z drugiego krańca kontinuum, rozpropagowanym szczególnie przez hollywoodzkie produkcje, jest twierdzenie, że każda osoba z Zespołem Aspergera jest geniuszem. Znane są przypadki osób z zespołem Aspergera, u których w nie zwykły sposób rozwinęły się poszczególne zdolności np. pamięć fotograficzna, liczenie w pamięci ogromnych liczb, odtwarzanie kompozycji muzycznej bez potrzeby zapisu nutowego, czy uzdolnienia plastyczne. Jednak tego typu uzdolnienia nie są regułą. Osoby ze spektrum są bardzo różne, ich cechy charakteru, zdolności jak i sposób zachowywania się jest bardzo różnorodny.

Kolejnym utartym mitem jest ten, że zespół Aspergera dotyczy jedynie chłopców. Mimo tego, że na diagnozę Zespołu Aspergera przypada około jedna dziewczynka na 15 chłopców, ZA dotyka również płeć żeńską.

Zespół Aspergera – fakty, które pomagają zrozumieć

Zaburzenie rozwojowe jakim jest zespół Aspergera wpływa na funkcjonowanie jednostki w sposób znaczący. Zmienia jego postrzeganie świata, sposób rozumienia norm społecznych i wpływa na możliwości dostosowywania się do wymogów społeczeństwa. Głównym kryterium różnicującym zespół Aspergera od autyzmu  jest brak opóźnienia mowy i rozwój prawidłowej komunikacji i rozwój poznawczy. Dlatego nie prawdą jest, że osoby z ZA nie mówią, zazwyczaj posługują się piękną polszczyzną, często przesyconą specjalistycznym językiem, zawiłymi sformułowaniami, czy obcobrzmiącymi słowami.

Trudności jakich doświadcza osoba z zespołem Aspergera dotyczą sfery społecznej i kontaktów interpersonalnych. Inicjowanie rozmowy z kolegą z ławki, spotkanie na ulicy nauczycielki lub pierwsze wyjście do teatru, będzie dla osoby z ZA bardzo trudne, ponieważ często nie rozumie konwenansów, utartych zwyczajów i sfery niewerbalnej jakimi posługują się osoby w normie. Osoba dotknięta ZA, nie wie czego się od niego oczekuje, dlatego jego zachowanie może się wydawać, postronnym, dziwne i niezrozumiałe.

Innym faktem na temat osób z zespołem Aspergera jest ich przywiązanie do określonego porządku rzeczy, schematów i utartych wzorców. Taki sposób postępowania, daje im poczucie bezpieczeństwa, sprawia, że świat
i ludzie wydają się bardziej zrozumiali. Odstępstwo od schematu, zmiana w grafiku zajęć, wybór innej drogi do domu, pojawienie się nowego nauczyciela czy zmiana planów w ciągu dnia bywa dla osoby z zespołem Aspergera bardzo stresującą sytuacją, na którą może reagować bardzo gwałtownie – poprzez ataki złości lub wycofanie się z kontaktu. W sytuacji, kiedy zmianę da się przewidzieć, warto uprzedzić o tym osobę z ZA, przygotować ją na pojawiającą się nowość, tak, aby mogą się do niej przygotować.

Podsumowanie

O zespole Aspergera można pisać bardzo dużo, ponieważ każda osoba, która doświadcza tego zaburzenia jest inna, ma swój świat, swoje pasje, zasady. Zespół Aspergera to nie choroba, która wklucza ze społeczeństwa, a raczej nowy sposób patrzenia na świat, który powinniśmy się starać zrozumieć.

Zespół Aspergera fakty

Bibliografia:

Autyzm i zespół Aspergera red. Uta Frith 2005 r. ISBN 83-200-3093-5.

Zespół Aspergera w okresie dojrzewania: wzloty, upadki i cała reszta pod red. Liane Holliday Willey. Warszawa: „Fraszka Edukacyjna”. 2006 r. ISBN 978-83-88839-38-2.