Oswajamy szkołę

Grupa docelowa:

Zajęcia dla 5 i 6–latków przygotowujące do podjęcia nauki w szkole.

Czas trwania zajęć:

8 spotkań po 90 minut dwa razy w tygodniu. Planujemy jeden turnus w lipcu i jeden w sierpniu. Dokładne terminy spotkań ustalimy wspólnie z zainteresowanymi osobami.

Organizacja grupy:

Grupa 3-6 osobowa. Wybór ćwiczonych umiejętności dostosowany jest do możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczestników zajęć.

Krótki opis zajęć:

Kształtowanie dojrzałości szkolnej:

 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych źródeł oraz wiadomości
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości w dążeniu do celu
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami i przezwyciężanie ich
 • umiejętność współpracy w grupie, podporządkowanie się poleceniom

Grafomotoryka (usprawnianie ręki):

 • usprawnianie dłoni, palców i całej dłoni
 • ćwiczenia graficzne
 • przygotowanie do pisania w liniaturze i kratkach

Funkcjonowanie w grupie i nawiązywanie relacji społecznych:

 • kształtowanie umiejętności społecznych z wykorzystaniem zabawy i bajki

Rozwój umiejętności szkolnych (rozwój funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, koncentracji uwagi, trening pamięciowy):

 • rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej
 • poprawianie koncentracji uwagi
 • trening pamięciowy

Główne cele oraz spodziewane rezultaty:

Zajęcia mają na celu osiągnięcie przez uczestników gotowości szkolnej i przygotowanie ich do podjęcia 1 września nauki w szkole. poprzez budowanie pozytywnej samooceny dziecka, kształtowanie oraz usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych oraz językowych. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest konsultacja z psychologiem CT Hypnos mająca na celu wstępną ocenę rozwoju dziecka i klasyfikację do właściwej grupy.

Koszt szkolenia:

8 spotkań 90 min – 480PLN

Zajęcia dla rodziców

Aby zapewnić zrównoważony rozwój dziecka i kontynuację działań edukacyjnych w domu rodzinnym w trakcie trwania zajęć dzieci proponujemy rodzicom i opiekunom warsztaty o następującej tematyce:

 • wrodzone talenty i zdolności dziecka
 • rozwój dzieci w wieku przedszkolnym, najczęstsze problemy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i psychologiczne metody radzenia sobie z nimi
 • jak pomóc dziecku wejść w środowisko szkolne, jak wspierać dziecko w nauce, typowe problemy z adaptacji szkolną

Koszt:

400PLN od pary.

Zapisy:

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny +48 881 933 955 lub mailowy: kontakt@terapiahypnos.pl