Zespół Aspergera

Zespół Aspergera – co to takiego?

Zaburzenie należące do całościowych zaburzeń rozwojowych (CZR). Charakteryzuje się prawidłowym albo niewielkim opóźnieniem w zakresie mowy, rozumienia języka oraz rozwoju czynności poznawczych (wg kryteriów ICD-10).

Zachowania wskazujące na możliwość występowania u dziecka zaburzeń ze strony zespołu Aspergera:

 

  • nieprawidłowości w zakresie wzajemnej interakcji społecznej
  • dziecko może przejawiać niezwykle nasilone, wyizolowane zainteresowania albo ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań i aktywności
  • dziecko nie rozumie, jak się należy bawić z innymi dziećmi
  • w czasie wolnym, przeznaczonym na zabawę, dziecko unika kontaktu z innymi dziećmi
  • nie wykazuje zainteresowania udziałem w sportach, grach innych zabawach opartych na współzawodnictwie
  • dziecko dosłownie odbiera wszelkie komentarze, tzn. nie rozumie metafor
  • rzadko nawiązuje kontakt wzrokowy z rozmówcą
  • koncentruje się na szczegółach, detalach
  • dziecko jest zafascynowane pewnymi dziedzinami wiedzy i z zapałem zbiera informacje na dany temat

Należy pamiętać, że wczesna interwencja terapeutyczna daje szanse na lepsze funkcjonowanie dziecka w późniejszym życiu, jest warunkiem skuteczności terapii i pozwala na uniknięcie wtórnych wobec zaburzeń autystycznych problemów wynikających z braku odpowiedniego postępowania z dzieckiem.
Wczesna diagnoza, stymulacja rozwoju, rehabilitacja i poradnictwo wychowawcze pomogą Państwu zrozumieć problemy Waszego dziecka i poradzić sobie z nimi lub uniknąć niepotrzebnego niepokoju, jeśli okaże się, że rozwój jest prawidłowy.
Nie zapomnij: Pierwszy krok zależy od Ciebie. Drugi zrobimy już my.
Powrót
Zapisz się na wizytę