Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to metoda kształtowania umiejętności społecznych u osób ztus zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami w sferze społecznej i emocjonalnej. TUS pomaga dostosować reakcje do sytuacji, zrozumieć znaczenie interakcji społecznych i pomóc prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie społeczne.       

Skillstreaming

Zajęcia TUS mogą być prowadzone w oparciu o różne metody, jedną z najbardziej popularnych jest Skillstreaming, czyli kształtowanie umiejętności. Została wprowadzona w 1976 roku jako jedna z pierwszych metod treningu umiejętności społecznych w Stanach Zjednoczonych, obecnie jest praktykowana w wielu krajach na świecie, w tym również w Polsce.

Opiera się o założenie, że uczeń posiada pewne braki w swoim repertuarze umiejętności i zachowań społecznych. Celem staje się nadrobienie tych braków i nauczenie uczestnika zajęć, jak sobie adekwatnie radzić w konkretnych sytuacjach społecznych.

Zajęcia są prowadzone za pomocą aktywnych metod – warsztatu, odgrywania scenek, ćwiczenia alternatywnych scenariuszy zachowania, dyskusji o prospołecznych zachowaniach. W zależności od potrzeb uczestników i założeń programu, zajęcia skupiają się na: terapii kontaktu, usprawnianiu komunikacji bezpośredniej i pośredniej (przez telefon, mail), rozwijaniu umiejętności właściwych zachowań w danych sytuacjach, pomoc w rozumieniu intencji, norm oraz społecznych i kulturowych konwenansów, a także pomoc w radzeniu sobie z emocjami i okazywania empatii.

tus2

Co daje TUS?

Dzięki zajęciom TUS uczestnik ma okazję przećwiczyć, w bezpiecznych warunkach, sytuację społeczne, które wymagają zrozumienia innych osób oraz konkretnych sposobów zachowania. Celem TUS w ujęciu Skillstreaming jest uświadomienie uczestnikom ich braków w zakresie rozumienia zachowań społecznych, wzbudzenie motywacji do poszerzenia repertuaru zachowań prospołecznych, ćwiczenie efektywnych i pożądanych przez innych zachowań oraz przenoszenie wyuczonych umiejętności na realne sytuacje codzienne.
Bezpieczne środowisko grupy, profesjonalni trenerzy oraz pomoc i wsparcie rodziców dzieci i dorosłych uczestniczących w zajęciach TUS, daje ogromne efekty oraz znacząco poprawia jakość życia i daję satysfakcję z relacji interpersonalnych.

Bibliografia:
McGinnis Ellen, Goldstein Arnold P. Skillstreaming. Kształtowanie umiejętności ucznia. Nowe strategie i perspektywy nauczania umiejętności prospołecznych. Część 1,

Zapisz